แท็ก "ChatGPT Microsoft"

OpenAI เปิดให้บริการปลั๊กอินของ ChatGPT เปิดประตูเชื่อมต่อสู่โลกอินเทอร์เน็ต

ChatGPT แชตบอตที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ผลิตผลของโอเพนเอไอ กำลังขยายโอกาสรูปแบบการทำงานโดยได้สิทธิ์เข้าถึงแหล่งความรู้และฐานข้อมูลของบุคคลที่สาม

ผู้ร่วมก่อตั้ง OpenAI ยอมรับปัญญาประดิษฐ์มีความน่ากลัว แต่ก็อาจเป็นเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

แซม อัลท์แมน (Sam Altman) จากโอเพนเอไอ (OpenAI) ยอมรับมีความกังวลต่อปัญญาประดิษฐ์ และจำเป็นต้องหาแนวทางการป้องกัน ภายหลังการเปิดตัว GPT-4