Getty Images ประกาศฟ้องผู้สร้าง Stable Diffusion ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา

Getty Image ผู้ให้บริการภาพสต็อก การถ่ายภาพเชิงบรรณาธิการ วิดีโอและเพลง ได้ออกมาประกาศฟ้องร้อง Stability AI ผู้สร้างเทคโนโลยี Stable Diffusion

Getty Images ประกาศฟ้องผู้สร้าง Stable Diffusion ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา

Getty Images ผู้ให้บริการภาพสต็อก การถ่ายภาพเชิงบรรณาธิการ วิดีโอและเพลง ได้ออกมาประกาศฟ้องร้อง Stability AI ผู้สร้างเทคโนโลยี Stable Diffusion ต่อศาลสูง (High Court of Justice) ของเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ที่รวมถึงลิขสิทธิ์ในเนื้อหาที่ Getty Images เป็นเจ้าของ หรือเป็นตัวแทนอยู่

ทาง Getty Images ได้ออกมาบอกว่า Stability AI ได้นำเอาภาพที่ Getty Images ให้บริการอยู่ ไปใช้ประมวลผลในการสร้างภาพใหม่อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งภาพเหล่านั้นมีลิขสิทธิ์ที่ Getty Images เป็นเจ้าของหรือเป็นตัวแทนอยู่ โดย Stability AI ขาดใบอนุญาตเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และสร้างความเสียหายต่อผู้สร้างเนื้อหา

ทาง Getty Images ประกาศเพิ่มเติมว่า ทาง Getty Images ไม่ได้ปิดกั้นการนำภาพไปให้ AI ประมวลผลใด ๆ และจริง ๆ แล้ว ก็ได้มีใบอนุญาตสำหรับผู้ที่สร้างเทคโนโลยีเกี่ยวกับ AI เหล่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมระบบ AI ในลักษณะที่เคารพสิทธิส่วนบุคคลและทรัพย์สินทางปัญญาเช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่าทาง Stability AI ไม่ได้ขอใบอนุญาตนั้น หรือทาง Getty Images คาดว่าจะหลีกเลี่ยงการขอใบอนุญาตเพื่อนำผลงานที่ผลิตจาก AI ไปแสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่างหาก

ทางด้าน The Verge ได้มีการติดต่อไปยัง Stability AI เพื่อสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องนี้ แต่แองเจลล่า พอนทาโรโร่ (Angela Pontarolo) ตัวแทนสื่อจากทาง Stability AI ได้ให้คำตอบว่าทางทีมยังไม่ได้รับข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการฟ้องร้องนี้ ทำให้ทางทีมไม่สามารถให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้

 

อัลบั้มภาพ 1 ภาพ ของ Getty Images ประกาศฟ้องผู้สร้าง Stable Diffusion ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา

คุณกำลังดู: Getty Images ประกาศฟ้องผู้สร้าง Stable Diffusion ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา

หมวดหมู่: เทคโนโลยีใหม่

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด