ขั้นตอนการเวียนเทียนที่ถูกต้อง วันมาฆบูชา 66 พร้อมบทสวด ที่รับบุญเต็มๆ

เปิดขั้นตอนการเวียนเทียน ในวันมาฆบูชา ต้องเตรียมอะไร และ ขณะเดินเวียนเทียนสวดว่าอย่างไร

ขั้นตอนการเวียนเทียนที่ถูกต้อง วันมาฆบูชา 66 พร้อมบทสวด ที่รับบุญเต็มๆ

การเวียนเทียน เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญ ของวันมาฆบูชา และ จะเห็นได้ ว่า ประชาชนนิยม และยึดถือทำกันมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ สมัยทวารวดี ที่ปรากฏข้อความ ว่ามีการกระทำพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาสืบมาจนถึงปัจจุบัน

การเวียนเทียนคือ

คือการเดินเวียนรอบปูชนียสถานสำคัญ เช่น อุโบสถ วิหาร หรือพระพุทธรูปเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย

ไทยได้รับคตินิยมนี้มา และปรับประยุกต์ให้เข้ากับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของไทย โดยนำมาใช้เป็นการแสดงความบูชาต่อพระรัตนตรัยมาตั้งแต่โบราณ มีหลักฐานปรากฏเป็น ฐานประทักษิณ

ทำไมต้อง เวียนเทียน

การเวียนเทียน เป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญต่างๆ โดยใช้ธูป เทียนและดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชา เดินเวียนรอบอุโบสถ 3 รอบ ทำการเวียนขวา เป็นการแสดงออกและแสดงความเคารพอย่างสูงสุด

เวียนเทียน วันมาฆบูชา 2566
เวียนเทียน วันมาฆบูชา 2566
  • เตรียมดอกไม้ ดอกบัว 1 คู่ ธูป 3 ดอก และเทียน 1 เล่ม
  • ให้เดินไปสักการะพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานในโบสถ์แล้วจึงออกมาเริ่มต้น เวียนเทียนนับจากด้านหน้าโบสถ์
  • เดินวนรอบโบสถ์ไปทางด้านขวามือ 3 รอบ ขณะเดิน สวดมนต์ไปด้วย ตามนี้

รอบที่ 1 ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ โดยสวดบทอิติปิโส

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุขโต โลกะวิทู, อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวาติ

รอบที่ 2 ให้ระลึกถึงพระธรรมคุณ โดยสวดบทสวากขาโต

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ

รอบที่ 3 ให้ระลึกถึงพระสังฆคุณ โดยสวดบทสุปะฏิปันโน

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเนยโย, อัญชะลีกะระณีโย, อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

เวียนเทียนครบ 3 รอบหยุดที่พระพุทธรูปปางประธาน ณ จุดเริ่มต้นอีกครั้ง และขอพรอธิษฐาน วางดอกบัวที่จัดวาง เป็นอันเสร็จสิ้นการเวียนเทียน

คุณกำลังดู: ขั้นตอนการเวียนเทียนที่ถูกต้อง วันมาฆบูชา 66 พร้อมบทสวด ที่รับบุญเต็มๆ

หมวดหมู่: ดูดวง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด