ก.ต่างประเทศเปิดทำพาสปอร์ตทันใจ ทำแล้วได้เลยภายใน 1 วัน เริ่มต้น 1,000 บาท

ก.ต่างประเทศเปิดทำพาสปอร์ตทันใจ ทำแล้วได้เลยภายใน 1 วัน เริ่มต้น 1,000 บาท

เพจกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โพสต์ข้อความแจ้งเรื่องการทำพาสปอร์ตทันใจ ทำเช้าได้บ่าย จ่ายในอัตราปกติ โดยมีข้อความว่า

"ของขวัญปีใหม่ 2567 จาก กระทรวงการต่างประเทศ

1) พาสปอร์ตทันใจ ทำเช้า ได้บ่าย จ่ายในอัตราปกติมอบความสุขระหว่างวันที่ 2 - 12 ม.ค. 67 (ยกเว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์)
* จำนวนจำกัด 100 คน/วัน (ทั้งผู้ที่จองคิวออนไลน์และ WALK-IN)

*** ไม่ใช่การทำพาสปอร์ตฟรี แต่มีค่าธรรมเนียม 1,000 บาทสำหรับเล่ม 5 ปี และ 1,500 บาทสำหรับเล่ม 10 ปี

ยื่นคำร้องก่อน 11.30 น. ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และสำนักงานหนังสือเดินทาง ฯ ทุกแห่ง

รอรับเล่มภายในวันเดียว เวลา 14.30 - 16.30 น. ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ แห่งเดียว

2) บริการทำพาสปอร์ตในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตลอดทั้งปี

  • สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน (MBK CENTER)
  • สำนักงานหนังสือเดินทางฯ บางใหญ่ (CENTRAL WEST GATE)

ทั้งในรูปแบบบูธปกติ และเครื่องทำหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง (KIOSK)

3) บริการกงสุลสัญจร "ของขวัญตลอดปี" การให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง ตลอดปี 2567 เพื่อบริการประชาชนในจังหวัดที่ไม่มีสาขาสำนักงานหนังสือเดินทางตั้งอยู่

4) บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ (ฟรี) (จำกัดคนละ 1 เอกสาร โดยต้องเป็นเอกสารของตนเอง และเอกสารนั้นแปลเพื่อทำนิติกรณ์เอกสารเท่านั้น)
ตั้งแต่วันที่ 2 - 12 ม.ค. 2567 (ยกเว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์) ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต , เชียงใหม่ และพัทยา

5) บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ (BANGKOK MOBILE SERVICE) โดยกรมการกงสุลร่วมกับกรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 ม.ค. 2567 (ยกเว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์) ณ ลานจอดรถกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ

  • บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่
  • บริการคัดสำเนาเอกสาร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ทะเบียนบ้าน สูติบัตร และมรณบัตร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Call Center กรมการกงสุล 0 2572 8442

คุณกำลังดู: ก.ต่างประเทศเปิดทำพาสปอร์ตทันใจ ทำแล้วได้เลยภายใน 1 วัน เริ่มต้น 1,000 บาท

หมวดหมู่: เที่ยวทั่วไทย

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด