‘ปัณณ์-ณฐมน’ ออกสเต็ปคว้าทองลีลาศกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ

'ปัณณ์-ณฐมน' ออกสเต็ปคว้าทองลีลาศกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ   การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 "เทียนนกแก้วเกมส์" ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มกราคม ชิง 44 เหรียญท...

‘ปัณณ์-ณฐมน’ ออกสเต็ปคว้าทองลีลาศกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ

‘ปัณณ์-ณฐมน’ ออกสเต็ปคว้าทองลีลาศกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “เทียนนกแก้วเกมส์” ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มกราคม ชิง 44 เหรียญทอง มีผลดังนี้

ลีลาศ ที่ฮอลล์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ ประเภทสแตนดาร์ด Junior I Class C ปัณณ์ จริงจิตร กับ ณฐมน มั่นหมั่น นักลีลาศจากเขต 10 กรุงเทพฯ ออกสเต็ปการเต้นได้อย่างสวยงาม คว้าเหรียญทองไปครอง เหรียญเงิน ภาสกร พันธเสน กับ พิชญ์สินี มโนรัตน์ เขต 3 ศรีสะเกษ, ทองแดง ภูริธาดา ศรีเจริญ กับ ปานฝัน ฉิมวารี เขต 10 กรุงเทพฯ, ลาติน อเมริกัน Junior II Class B ทอง ศิรภัสสร กลิ่นนิรัญ กับ สุวรรณภูมิ บัวหลวง เขต 10 กรุงเทพฯ, เงิน นพณัฐ แซ่ตั๋น กับ เตชินี วงศ์ประชุม เขต 8 กระบี่, กัญญาพัชร แสงกล้า กับ ธีภพ พันแสน เขต 3 ศรีสะเกษ, ลาติน อเมริกัน Juvenile II Class D ทอง กฤชนนท์ ธรรมชาติ กับ วชรดา บุญโสภณ เขต 9 สงขลา, เงิน นุชิต งามชื่น กับ กันต์ฤทัย อำพันทอง เขต 2 ระยอง, ทองแดง ณจันทร์ ดำรงชัยกับ อัครวินท์ กอธรรมรังสี เขต 10 กรุงเทพฯ, สแตนดาร์ด Youth Class A ทอง อาแฟนดี่ย์ แวอุเซ็ง กับ แพรวา แอร์โดแกน เขต 10 กรุงเทพฯ, เงิน วีรวัฒน์ มีตระกูล กับ โสภิตา แตกกิ่ง เขต 7 สมุทรสาคร, ทองแดง ณัฐรินีย์ ทรงสัตย์ กับ ฐิติรัตน์ ชุติมิต เขต 10 กรุงเทพฯ

ยิงปืน สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ปืนยาวอัดลม บุคคลชาย ทอง ธนัส เอี่ยมโอภาสเขต 5 เชียงใหม่ 619.7 คะแนน, เงิน ณัฐพล ช้างเขียว เขต 7 สุพรรณบุรี 611.3 คะแนน, ทองแดง รัชภูมินทร์ น้ำใจ เขต 3 จ.อุบลราชธานี 603 คะแนน, ประเภททีมชาย เขต 5 เชียงใหม่ 1,831.7 คะแนน, เขต 7 สุพรรณบุรี 1,811 คะแนน, ทองแดง เขต 9 ตรัง 1,744.4 คะแนน, ประเภทบุคคล หญิง ชนิษฐา ศาสตร์เวช เขต 10 กรุงเทพฯ 625.9 คะแนน, เงิน จิตอาภา ภาคสุวรรณ เขต 5 เชียงใหม่ 618.5 คะแนน, ทองแดง สิริทรัพย์ ชูติวัตร์ เขต 7 สุพรรณบุรี 614 คะแนน, ประเภททีมหญิง ทอง เขต 5 เชียงใหม่ 1,843.5 คะแนน, เงิน เขต 10 กรุงเทพฯ 1,833.2 คะแนน, ทองแดง เขต 7 สุพรรณบุรี 1,803.6 คะแนน

ยูโด ที่โรงยิมแบดมินตัน ม.กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ท่าทุ่มมาตรฐานชาย ทอง เขต ภชร เฉยฉิว กับ สุเมธ บุญมาพิลา เขต 4 กาฬสินธุ์, เงิน อชิระ พูนสะผล กับ ภาคิน พูนสะผล เขต 10 กรุงเทพฯ, ทองแดง จิรพัฒน์ พรหมเมศ กับ อัษฎาบุญรอด เขต 7 สุพรรณบุรี และ ชญานิน ทาไชย กับ นพวินท์ ทาไชย เขต 5 น่าน,ท่าทุ่มมาตรฐานหญิง ทอง ศศิธร เทพศรี กับ จุฑามาส มุขรักษ์ เขต 10 กรุงเทพฯ, เงิน พรรณปพร เอกพิมพ์ กับ ปุณิกา ไชยสาบ เขต 4 กาฬสินธุ์, ทองแดง อุดมลักษณ์ นพมิตร กับ ภวิกา โชติรัตน์ เขต 9 ตรัง และ วิรุฬห์กานต์ เลาคำ กับ วิสุณี เลาคำ เขต 5 น่าน

แบดมินตัน ที่สนามแบดมินตัน CMI BADMINTON ประเภทชายเดี่ยว ทอง ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์ เขต 7 ราชบุรี, เงิน เอกณัฎฐ์ กิจกวินโรจน์ เขต 7 ราชบุรี, ทองแดง กรณ์ดนัย อินทยนต์ เขต 5 เชียงใหม่, หญิงเดี่ยว ต้นรัก แซ่เฮ้ง เขต 10 กรุงเทพฯ, เงิน ธิดาพร กลีบยี่สุ่น เขต 10 กรุงเทพฯ, ทองแดง พรรษอร พรรณเชษฐ์ เขต 6 พิษณุโลก, ชายคู่ ทอง ปัณณวัฒน์ แจ่มทับทิม กับ ธนากร มีชัย เขต 1 อยุธยา, เงิน ภูวนัตถ์ หอบันลือกิจ กับ กฤตพงศ์ โพธิ์ทิพย์ เขต 10 กรุงเทพฯ, ทองแดง แทนคุณ เทียนจันทร์ กับ เอกณัฎฐ์ กิจกวินโรจน์ เขต 7 ราชบุรี, หญิงคู่ ทอง ธิดาพร กลีบยี่สุ่น กับ พัชมน ไล้สวน เขต 10 กรุงเทพฯ, เงิน นภา สามารถ กับ ฐิติพร กล่อมยงค์ เขต 1 ปทุมธานี, ทองแดง ฮัซวานีย์ โมมินทร์ กับ หทัยทิพย์ มิจาด เขต 10 กรุงเทพฯ, คู่ผสม ทอง วีระพงศ์ รุณจัตตุ กับ สาบรีน่า โสภิตา เวดเลอร์ เขต 10 กรุงเทพฯ, เงิน ณภชนก อุตสานนท์ กับ ธนากร มีชัย เขต 1 อยุธยา, ทองแดง นภา สามารถ กับ พุฒิเมธ เสมกันทา เขต 1 ปทุมธานี

เทเบิลเทนนิส ที่โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง วาณิชบำรุง ประเภทชายคู่ ทอง ภูริพงษ์ แซ่ลี้ กับ รัชพล รัศมีปลั่ง เขต 10 กรุงเทพฯ, เงิน กษิดิ์เดช นิติบวรกุล กับ ธนานพ หล่อภูมิพันธ์ เขต 7 เพชรบุรี, ทองแดง อนุชา โสดากับ ชยานันต์ การถาง เขต 3 นครราชสีมา หญิงคู่ ทอง ปุณยวีร์ สัญญะรื่น กับ ภัตศราภรณ์ วงละคร เขต 7 นครปฐม, เงิน ธัญวรัตน์ จันทะนะ กับ ศุภมาศ ปานเขาย้อย เขต 10 กรุงเทพฯ, ชนัญธิดา ภิระบรรณ์ กับพชรพร ชาญวานิชบริการ เขต 10 กรุงเทพฯ

คุณกำลังดู: ‘ปัณณ์-ณฐมน’ ออกสเต็ปคว้าทองลีลาศกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ

หมวดหมู่: กีฬาอื่นๆ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด