ศุกร์ 13 คืออะไร พร้อมความหมายตามความเชื่อ

ศุกร์ 13 คืออะไร พร้อมความหมายตามความเชื่อ

ศุกร์ 13 มกราคม ถือเป็นศุกร์ 13 แรกของปี 2566 ตามความเชื่อของคนบางกลุ่มมองว่าวันนี้เป็นวันแห่งความโชคร้าย และตัวเลข 13 เป็นตัวเลขของลางร้าย ความเชื่อนี้มีที่มาอย่างไร มาติดตามกัน

ศุกร์ 13 คืออะไร

ศุกร์ 13 คือวันศุกร์ที่ตรงกับวันที่ 13 ในแต่ละปีจะมีอยู่ 3-5 วัน เป็นวันลางร้ายตามความเชื่อของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และชาวคริสต์ก็ไม่นิยมจัดเป็นวันมงคล วันแต่งงาน หรืองานสังสรรค์ใดๆ

ตำนานความเชื่อเรื่องวันศุกร์ที่ 13 สอดคล้องกับพระกระยาหารมื้อสุดท้าย (The Last Supper) และเชื่อว่าเป็นมื้อสุดท้ายก่อนวันที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนในถัดไป ซึ่งเป็นวันศุกร์ที่ 13

ความเชื่อเรื่องลางร้ายทำให้บางคนไม่กล้าออกจากบ้าน ไม่กล้าออกไปทำกิจกรรมต่างๆ เพราะว่ากลัวจะเกิดอุบัติเหตุ รวมไปถึงบางคนมองว่าเลข 13 เป็นตัวเลขที่เชื่อมโยงกับภูมิ ผี ปีศาจ แม้ว่าบางประเทศจะเรียกเลข 13 ว่า Lucky Number แล้วก็ตาม

ศุกร์ 13 เป็นความเชื่อที่หวาดหวั่นที่กระจายไปตามประเทศต่างๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าการรับประทานอาหารหากเชิญแขก 12 คน แล้วมีแขกคนที่ 13 ที่ไม่ได้รับเชิญมาร่วมโต๊ะ ใครที่ลุกจากโต๊ะก่อนคนแรกจะถึงแก่ความตาย

ในหลายประเทศ อัตราการเกิดอุบัติเหตุวันศุกร์ที่ 13 ลดลง รวมถึงเศรษฐกิจ การจับจ่ายในวันศุกร์ที่ 13 ก็ลดลง ตามจำนวนคนที่ไม่ยอมออกจากบ้าน อย่างไรก็ดี ห้างสรรพสินค้า โรงแรม อาคารหลายแห่ง ก็ไม่มีชั้น 13 เช่น

  • อาคาร MBK Tower เรียกชั้น 12A
  • ปทุมวันปริ๊นเซส ข้ามชั้น 13 ไปเลย

ศุกร์ 13 มกราคม 2566 ดีไหม

สุดท้ายนี้ศุกร์ 13 เป็นเพียงความเชื่อที่ยังไม่มีข้อสรุป ดังนั้นหากถามว่า “ศุกร์ 13 มกราคม 2566 ดีไหม” ถ้าเราดำเนินชีวิตตั้งมั่นอย่างมีสติ ก็เป็นวันที่ดีได้อีกหนึ่งวัน

คุณกำลังดู: ศุกร์ 13 คืออะไร พร้อมความหมายตามความเชื่อ

หมวดหมู่: ดูดวง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด