ทำไมสายการบินจำกัดน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม

ทำไมสายการบินจำกัดน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม

จากกฎระเบียบของแต่ละสายการบิน จะมีการกำหนดให้ผู้โดยสารต่อตั๋วเครื่องบิน 1 ใบนำกระเป๋าสัมภาระติดตัว หรือ Carry-On baggage ขึ้นเครื่องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่สายการบินจะมีการจำกัดขนาดของกระเป๋า รวมทั้งน้ำหนักของกระเป๋าส่วนใหญ่ไว้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม

สาเหตุการจำกัดน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม

น้ำหนักของกระเป๋าสัมภาระติดตัว 7 กิโลกรัมเป็นค่าน้ำหนักที่คำนวณแล้วว่าเป็นค่ากลางที่นำไปเฉลี่ยกับน้ำหนักอื่นๆ อย่างน้ำหนักของผู้โดยสาร น้ำหนักสัมภาระในส่วนอื่น โดยน้ำหนักทั้งหมดภายในเครื่องบินจะมีการแจ้งจากพนักงานภาคพื้นดินไปยังนักบินเพื่อให้นักบินวางแผนการบิน

อย่างไรก็ตามมีการกำหนดขนาดและน้ำหนักกระเป๋าก็เพื่อประโยชน์ในด้านพื้นที่ และน้ำหนักของช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ โดยผู้โดยสารจะต้องสามารถยกสัมภาระเก็บไว้ในช่องเหนือศีรษะได้ด้วยตนเอง สำหรับขนาดของกระเป๋าต้องมีขนาด 36X56X23 เซนติเมตร ตามข้อบังคับการบินของบริษัท สำหรับวัตถุที่บริษัทระบุว่ามีน้ำหนักหรือขนาดเกินกำหนดจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปยังห้องโดยสาร

คุณกำลังดู: ทำไมสายการบินจำกัดน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม

หมวดหมู่: เที่ยวทั่วไทย

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด