วิธีขอขมาเจ้ากรรมนายเวรในรูปแบบต่างๆ ให้ชีวิตดีเต็มคาราเบล

วิธีขอขมาเจ้ากรรมนายเวรในรูปแบบต่างๆ ให้ชีวิตดีเต็มคาราเบล

ใครที่ชีวิตติดขัด ทำอะไรไม่ค่อยรุ่ง เหมือนจะดีก็ไม่ดี โดยไม่ทราบสาเหตุ อาจเป็นเพราะกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรก็เป็นได้ ตั้งแต่ในอดีตชาติ จนถึงปัจจุบัน ทั้งที่เรารู้และไม่รู้ก็ตาม หากอยากมีชีวิตที่ราบรื่น คล่องตัวมากขึ้น วันนี้เรามี วิธีขอขมากรรมเจ้ากรรมนายเวร ให้ทุกคนได้ไปทำเพื่อชีวิตที่ดีกันค่ะ

1. จุดธูป 36 ดอก

โดยจุดธูป 36 ดอก หมายถึง ไตรภูมิทั้ง 36 ชั้น ประกอบด้วย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน อบายภูมิ 4 มนุษย์โลก 1 รวมทั้งหมด 36 ชั้น เพื่อให้ทุกชั้นภูมิจะได้รับทราบอย่างทั่วถึง

  • ตั้งจิตสวดคาถา

ตั้งนะโม จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต ”

  • ตั้งจิตกล่าวคำขอขมาเจ้ากรรมนายเวร

              หากข้าพเจ้า(บอกชื่อตัวเอง) จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา- มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรม นายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรด อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ

              ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้น ไป

              ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทาง โลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง (หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าจะขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี)

              หากมีผู้ใดเคยสร้าง เวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิกรรมให้ ขอถอนความอาฆาตพยาบาท และคำสาปแช่งในทุก ชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่ง ของปวงชน ของเจ้ากรรมนายเวร ขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ

2. หมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศล

หากไม่ว่าวันใดที่เรามีโอกาสได้ทำบุญ ทำทาน ถือศีล หรือกระทำใดๆที่ได้บุญ ห้ามลืม! แผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวร โดยกล่าวขออโหสิกรรม หากกรรมใดที่เคยก่อไม่ว่าอดีตชาติ ปัจจุบันชาติ ด้วยกาย วาจา ใจ รู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ขอให้อโหสิกรรม หากเป็นสุขอยู่ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป หากทุกข์อยู่ขอให้ปราศจากทุกข์

3. งดหรือลดการทานสัตว์ใหญ่

ใครที่ชอบทานเนื้อสัตว์ใหญ่ เช่น วัว กระบือ แนะนำให้ลดการกิน หรือหากงดไปได้ยิ่งดี หากงดได้ก็ถือเป็นการให้ทานอย่างหนึ่ง หรือหากมีโอกาสก็ให้ไปไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่ เพราะการให้ทานสัตว์ใหญ่ถือเป็นอานิสงส์ที่แรงและบุญจะส่งถึงเจ้ากรรมนายเวรแบบเต็มคาราเบล

4. ถือศีลภาวนา

การถือศีลไม่จำเป็นต้องเข้าวัดเสมอไป เราสามารถถือสินได้แม้อยู่ที่บ้าน โดยพยายามรักษาศีล 5 ให้ได้ในทุกวัน และแผ่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆ เมื่อเขามีบุญมากแล้วก็จะไม่จองเวรเราอย่างหนักหรือให้อภัยในที่สุด

5. ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนา

หากใครที่พอมีเวลา ให้ปฏิบัติธรรมวิปัสสนาอย่างน้อย 3 -10 วัน เพราะในขณะที่เราถือศีลในสถานที่ปฏิบัติธรรม เรามักจะได้ถือศีล 8 แบบเต็มที่ ซึ่งทำให้มีพลังบุญมากและสามารถอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อเป็นการขอขมากรรม

6. จัดสร้างพระพุทธรูปหรือหนังสือธรรมมะ

การสร้างพระพุทธรูป หรือผลิตหนังสือธรรมมะที่มีคำสอน จะมีอานิสงส์มาก ช่วยให้อกุศลกรรมในอดีตชาติเบาลง และจากเบาก็กลายเป็นสูญ รวมถึงช่วยให้เจ้ากรรมนายเวรได้บุญแบบเต็มที่ เมื่อได้บุญแล้ว ก็จะละเว้นการจองเวรจองกรรมได้

นอกจากการทำบุญหรือทำพิธีเพื่อขออโหสิกรรมแล้ว เราจะต้องพยายามไม่สร้างเจ้ากรรมนายเวรใหม่ขึ้นโดยเราจะต้องพยายามไม่คิดร้ายกับผู้อื่น หรือพยายามรักษาศีลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากรู้ว่าสิ่งใดที่ทำให้เกิดเวรกรรม เช่น การคดโกง หลอกลวง หรือทำร้ายใจต่างๆ ก็จะต้องไม่ทำสิ่งนั้น เพื่อเป็นการไม่ผูกเวรและสร้างกรรมต่อในชาตินี้ ที่อาจส่งผลต่อไปในชาติหน้า

 

คุณกำลังดู: วิธีขอขมาเจ้ากรรมนายเวรในรูปแบบต่างๆ ให้ชีวิตดีเต็มคาราเบล

หมวดหมู่: ดูดวง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด