วิธีสรงน้ำพระ วันสงกรานต์ 66 หมอช้าง ให้เคล็ดลับ พร้อมคาถาที่ถูกต้อง

หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา แนะนำวิธี สรงน้ำพระในบ้าน เพื่อเป็นสิริมงคล เสริมดวง หนุนนำชีวิต

วิธีสรงน้ำพระ วันสงกรานต์ 66 หมอช้าง ให้เคล็ดลับ พร้อมคาถาที่ถูกต้อง

สรงน้ำพระ วันสงกรานต์ 2566 ประเพณีที่สืบต่อกันมาแบบตามวิถีโบราณ ทุกครอบครัวมักรวมตัวกัน ในวันหยุดยาว สงกรานต์ของทุกปี จะถือเป็นวันปีใหม่ไทย และหลายครอบครัวจะอยู่พร้อมหน้าร่วมกัน สรงน้ำพระ ทำความสะอาดหิ้ง รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพร ต้อนรับเทศกาลในวันสงกรานต์นั่นเอง

หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา แนะนำวิธี สรงน้ำพระในบ้าน เพื่อเป็นสิริมงคล เสริมดวง หนุนนำให้ชีวิตของทุกคนในครอบครัวเจริญรุ่งเรืองตลอดปี

วิธีเตรียมอุปกรณ์สรงน้ำพระ

1.เตรียมโต๊ะสะอาดไว้วางองค์พระ เตรียมถาดไว้รอง หรือวางพระพุทธรูปในถาดเพื่อสะดวกเวลาสรงน้ำก็ได้

2. ผ้าสะอาดสำหรับเช็ดทำความสะอาดพระพุทธรูป

3. เตรียมขันใหญ่ และขันเล็ก ขันใหญ่สำหรับใส่น้ำสะอาด ขันเล็กสำหรับไว้ตักเพื่อสรงน้ำพระ

4. เครื่องหอม ของหอมต่างๆ เช่น ดอกมะลิ กลีบดอกกุหลาบ น้ำอบ น้ำปรุง เพื่อใส่ในขันใบใหญ่

5. พวงมาลัยหอมๆ ไว้ใช้ไหว้พระพุทธรูป (จากนั้นอาจจะลาจากท่านมาเพื่อใช้ไหว้พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ก็ได้)

ขั้นตอนการสรงน้ำพระ

- ให้อัญเชิญพระพุทธรูปมาทำความสะอาดอย่างระมัดระวังด้วยผ้าสะอาด โดยสิ่งสำคัญคือ คุณจำเป็นจะต้องกล่าวขอขมากันเสียก่อน ด้วยการตั้ง นะโม 3 จบ แล้วตามด้วยบทสวดในการสรงน้ำพระ

บทสวดสรงน้ำพระ

(นะโม 3 จบ)

ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต

ซึ่งมีคำแปลว่า กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 ที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในพระรัตนตรัย ด้วยความตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ขอพระรัตนตรัยได้โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด

- เมื่อทำความสะอาดพระพุทธรูปเรียบร้อยดีแล้ว ให้นำไปวางบนโต๊ะที่มีถาดรองที่เตรียมไว้ พร้อมปรุงเครื่องหอมบนพระพุทธรูป และในขันน้ำใบใหญ่สำหรับการสรงน้ำพระ

- เมื่อคนในครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากัน ให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องว่า

อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง ซึ่งแปลว่า เดชะ ข้าสรงน้ำ พระชุ่มฉ่ำตลอดกาล ทุกข์โศกโรคภัยพาล อันตรธาน เป็นสุข เทอญ" ก่อนจะอธิษฐานขอพรต่างๆ

คุณกำลังดู: วิธีสรงน้ำพระ วันสงกรานต์ 66 หมอช้าง ให้เคล็ดลับ พร้อมคาถาที่ถูกต้อง

หมวดหมู่: ดูดวง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด