อันตรายจากฝุ่น PM 2.5 ต่อหญิงตั้งครรภ์

ฝุ่นเรามองไม่เห็น อาจส่งผลต่อสุขภาพของเด็กในครรภ์ได้ อันตรายจากฝุ่น PM 2.5 ต่อหญิงตั้งครรภ์ คุณแม่ควรระวังอย่างไรได้บ้าง

อันตรายจากฝุ่น PM 2.5 ต่อหญิงตั้งครรภ์

ฝุ่นเรามองไม่เห็น อาจส่งผลต่อสุขภาพของเด็กในครรภ์ได้ คุณแม่ควรระวังอย่างไรได้บ้าง

รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ แพทย์ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระบุว่า PM 2.5 คือ ฝุ่นละเอียด หรือ fine particulate matter ขนาด 2.5 ไมโครเมตร ซึ่งตรวจพบปริมาณเกินขีดอันตรายที่องค์การอนามัยโลกกำหนดอยู่หลายแห่งในกรุงเทพมหานคร ฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเข้าไปในถุงลมปอด ก่อให้เกิดอาการได้ นอกจากนี้ยังผ่านไปสู่อวัยวะอื่นในร่างกาย และอุดตันตามผนังเส้นเลือดได้ การได้รับเข้าสู่ร่างกายเป็นเวลานานอาจนำมาซึ่งโรคร้ายแรงต่างๆ

รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระบุว่า หญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงมลพิษเป็นพิเศษ โดยเฉพาะหญิงที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 6 เดือน เพราะอาจส่งผลต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์

อันตรายจากฝุ่น PM 2.5 ต่อหญิงตั้งครรภ์

รศ.นพ.สมชาย ระบุว่า หากมารดาได้รับฝุ่น PM 2.5 มากเกินไป อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์ได้ ดังนี้

อันตรายจากฝุ่น PM 2.5 ต่อมารดา

 • เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดครรภ์เป็นพิษในแม่ตั้งครรภ์
 • เสี่ยงภาวะคลอดก่อนกำหนด
 • อาจมีความเสี่ยงในการเกิดอาการหอบหืดในแม่ตั้งครรภ์

อันตรายจากฝุ่น PM 2.5 ต่อทารกในครรภ์

 • ทารกตายคลอด ทารกตายเฉียบพลัน (sudden infantdeatth syndrome : SIDs)
 • น้ำหนักตัวน้อย เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดทารกที่มีน้ำหนักน้อยลง
 • ภาวะหอบหืด
 • มีอัตราทารกที่เป็นออทิสติกสูงขึ้น
 • พบการเกิดความพิการของทารกในสัตว์ทดลอง

สตรีตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่น PM 2.5 เป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ และควรสวมหน้ากากอนามัย ป้องกันไว้เสมอหากจำเป็นต้องออกไปสัมผัสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

วิธีหลีกเลี่ยง PM 2.5

ระดับอากาศภายนอกตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ ระดับ AQ! ไม่เกิน 50 หรือ PM 2.5 ไม่เกิน 37 มคก./ลบ.ม. หากเกินกว่านี้ ควรปฏิบัติดังนี้

 1. ควรปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด โดยระวังอย่าให้ห้องร้อนเกินไป
 2. ไม่สูบบุหรี่ หรือจุดธูปในอาคาร
 3. ถูพื้นโดยใช้ผ้าเปียก เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
 4. หากภายในอาคารมีมลพิษสูง ควรใช้เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศที่สามารถกำจัด PM 2.5 ได้

คุณกำลังดู: อันตรายจากฝุ่น PM 2.5 ต่อหญิงตั้งครรภ์

หมวดหมู่: สุขภาพ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด