ค่าฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพฯ วันนี้ เท่าไรถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ค่าฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพฯ วันนี้ เท่าไรถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ค่าฝุ่นวันนี้ เป็นคำค้นหาของชาวกรุงเทพฯ ที่ต้องตรวจสอบก่อนออกจากบ้านทุกวัน เพื่อการเตรียมตัวสวมเสื้อผ้า สวมหน้ากากอนามัยแบบกรองฝุ่น รวมถึงการแต่งกายที่มิดชิด ป้องกันฝุ่น PM 2.5 สัมผัสผิวหนัง

ค่าฝุ่นกรุงเทพฯ กับผลกระทบต่อสุขภาพ

ค่าฝุ่น PM 2.5 เป็นสิ่งใกล้ตัวคนกรุงเทพมหานครมากที่สุด แม้ว่าจังหวัดอื่นๆ ทางภาคเหนือจะพบค่าฝุ่น PM 2.5 เป็นปัญหาต่อสุขภาพบ้างเช่นกัน แต่ก็เป็นค่าฝุ่นที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล และจำนวนประชากรต่อพื้นที่ก็ไม่ได้หนาแน่นเท่ากับพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพราะฉะนั้น กิจกรรมต่างๆ ทั้งการใช้รถยนต์ เครื่องจักร และการเผาวัสดุต่างๆ หากทำพร้อมกันมากๆ ก็ส่งผลเกิดเป็นฝุ่นละอองในอากาศ

ฝุ่น PM 2.5 คือฝุ่นที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอน เจ้าฝุ่นเล็กๆ นี้ส่งผลกระทบต่อผิวหนัง ดวงตา และระบบทางเดินหายใจอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอด และภูมิแพ้ เมื่อสัมผัสกับฝุ่น PM 2.5 นี้ก็ยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้โรคต่างๆ กำเริบ

ค่าฝุ่นเท่าไรถึงไม่กระทบต่อสุขภาพ

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดค่ามาตรฐานสำหรับแต่ละจุดตรวจวัด โดยมีค่ามาตรฐานที่ปลอดภัยดังนี้
- ค่าเฉลี่ยต่อ 24 ชั่วโมง ณ จุดวัด ไม่เกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- ค่าเฉลี่ยต่อปี ณ จุดวัด ไม่เกิน 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

แต่สำหรับประเทศไทยมีค่ามาตรฐาน ดังนี้
- ค่าเฉลี่ยต่อ 24 ชั่วโมง ณ จุดวัด ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- ค่าเฉลี่ยต่อปี ณ จุดวัด ไม่เกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ค่าฝุ่นละอองในอากาศกรุงเทพฯ วันนี้ดูได้จากที่ไหน

หากคุณต้องการดูรายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร หรือดูค่าฝุ่น PM 2.5 ล่าสุดที่ตรงกับวันนี้ เข้าไปดูได้ที่ www.bangkokairquality.com โดยเป็นแอปฯ ที่บอกระดับค่าฝุ่น ณ จุดสถานีตรวจวัดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ให้คุณได้เตรียมตัวรับมือกับค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ได้ตรงจุด

อีกเว็บไซต์ที่แสดงค่าฝุ่น PM 2.5 ได้ตรงจุดทั่วประเทศ ทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดต่างๆ ที่มีสถานีวัดคุณภาพอากาศ ก็เข้าไปดูได้ที่ air4thai

เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศสำหรับประเทศไทย

สีฟ้า

ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ บ่งบอกค่าฝุ่น PM 2.5 ในวันนี้ว่า “คุณภาพดีมาก” โดยมีค่าคุณภาพอากาศอยู่ระหว่าง AQI 0-25 เหมาะสำหร้บทำกิจกรรมกลางแจ้ง และท่องเที่ยว

สีเขียว

ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ บ่งบอกค่าฝุ่น PM 2.5 ในวันนี้ว่า “คุณภาพดี” โดยมีค่าคุณภาพอากาศอยู่ระหว่าง AQI 26-50 ทำกิจกรรมกลางแจ้ง และท่องเที่ยวได้ตามปกติ

สีเหลือง

ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ บ่งบอกค่าฝุ่น PM 2.5 ในวันนี้ว่า “คุณภาพปานกลาง” โดยมีค่าคุณภาพอากาศอยู่ระหว่าง AQI 51-100 บุคคลทั่วไปทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ปกติ ส่วนผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก เคืองตา ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง

สีส้ม

ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ บ่งบอกค่าฝุ่น PM 2.5 ในวันนี้ว่า “คุณภาพดี” โดยมีค่าคุณภาพอากาศอยู่ระหว่าง AQI 100-200 ทำกิจกรรมกลางแจ้ง และท่องเที่ยวได้ตามปกติ

สีแดง

ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ บ่งบอกค่าฝุ่น PM 2.5 ในวันนี้ว่า “มีผลกระทบต่อสุขภาพ” โดยมีค่าคุณภาพอากาศมากกว่า AQI 201 ขึ้นไป ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์


ที่มา : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรุงเทพมหานคร Bangkokairquality.com

คุณกำลังดู: ค่าฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพฯ วันนี้ เท่าไรถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

หมวดหมู่: สุขภาพ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด