ลุ้น 30 ทีม แข่งชิงแชมป์ CUD Hackathon 2023

ลุ้น 30 ทีม ชิงแชมป์การแข่งขันและประกวด ออกแบบนวัตกรรมภายใต้ชื่อ CUD Hackathon 2023 จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ลุ้น 30 ทีม แข่งชิงแชมป์ CUD Hackathon 2023

การแข่งขันและประกวด ออกแบบนวัตกรรมภายใต้ชื่อ CUD Hackathon 2023 “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Innovation for good health & well-being)” จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้ว มาลุ้นกันว่าวันที่ 28-29 มกราคม 2566 นี้ จำนวน 30 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะ


ที่มาของงาน CUD Hackathon 2023

จากการที่โลกต้องเผชิญวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) แพร่ระบาด และสังคมไทยยังคงเผชิญกับความเสี่ยงต่อความเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากปัจจัยต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เช่น การเกิดอุบัติเหตุทางถนน การเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเสียชีวิตจากการได้รับสารเคมี และการปนเปื้อนจากแหล่งต่างๆ ปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง PM 2.5

รวมไปถึงข้อจำกัดต่างๆ ในการเข้าถึงและรู้เท่าทันในการดูแลสุขภาวะของตนเองของคนในทุกช่วงวัย ทำให้การแสวงหาแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ยังเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วน และจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

ดังนั้นการส่งเสริมให้มีสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับคนทุกช่วงวัยสอดคล้องตามเป้าหมายที่ 3 ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG3) เป็นสิ่งสำคัญต่อการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาประเทศ

ขณะเดียวกันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทย คนรุ่นใหม่ ให้เป็นนวัตกรที่คิดทำเพื่อสังคม และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมให้มีคุณภาพ โดยสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพื่อสังคมไทยอย่างยั่งยืน จึงดำเนินการจัดงาน CUD Hackathon 2023 ขึ้น

โดยมีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนโครงการด้วย และเปิดรับสมัครทีมนักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม–วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

รูปแบบการแข่งขัน CUD Hackathon 2023

ทีมที่ร่วมแข่งขัน CUD Hackathon 2023 “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Innovation for good health & well-being)” นี้ ต้องเสนอโมเดลธุรกิจด้วยการแข่งขันเสนอไอเดียอย่างน่าสนใจ (Pitching) ซึ่งรูปแบบนี้จะช่วยพัฒนาให้เยาวชนไทยได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ในรูปแบบกิจกรรม CUD Hackathon

ไอเดียที่น่าสนใจนี้ มีทั้งการใช้เทคโนโลยี IoT, AI, Robotics, Software on Devices หรือ Application Software รวมไปถึงการบูรณาการเทคโนโลยีอื่นๆ มาใช้พัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์ดังกล่าว

สำหรับทีมที่เข้าแข่งขัน ประกอบด้วยสมาชิกทีมละ 4 คน ใช้ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ในการแข่งขันเสนอไอเดียที่มีทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 30 ทีม จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 28-วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 30 ทีมดังกล่าวนี้ เป็นทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากทีมที่สมัครมาร่วมแข่งขันทั้งหมด 143 ทีม 64 โรงเรียนทั่วประเทศ จำนวนนักเรียน 551 คน โดยมีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงปีที่ 6

สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันนวัตกรรม CUD Hackathon 2023 “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Innovation for good health & well-being)” รอบชิงชนะเลิศนี้ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ได้จัดงานพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นประธานในพิธีในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 08.00-09.00 น. ที่ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ชั้น 3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณกำลังดู: ลุ้น 30 ทีม แข่งชิงแชมป์ CUD Hackathon 2023

หมวดหมู่: เทคโนโลยีใหม่

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด