พาสปอร์ตหาย ต้องทำอย่างไร กรณีหายในประเทศและต่างประเทศ

พาสปอร์ตหาย หนังสือเดินทางหาย เป็นเรื่องที่หลายคนไม่อยากจะพบเจอ แต่หายมันเกิดขึ้นกับเพื่อนๆ นักเดินทางแล้ว ควรจะจัดการพาสปอร์ตอย่างไร มีคำตอบ

พาสปอร์ตหาย ต้องทำอย่างไร กรณีหายในประเทศและต่างประเทศ

พาสปอร์ตหาย หนังสือเดินทางหาย เป็นเรื่องที่หลายคนไม่อยากพบเจอ แต่หายมันเกิดขึ้นกับเพื่อนๆ นักเดินทางแล้ว ควรจะจัดการอย่างไร ต้องดำเนินการตามขั้นตอนแบบไหน วันนี้มีรายละเอียดมาบอก

หากเดินทางไปท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในต่างประเทศ สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ หนังสือเดินทาง หรือ Passport แต่บางครั้งเหตุการณ์สุดวิสัย ทำพาสปอร์ตหาย หลายคนตกใจทำอะไรไม่ถูก ไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นติดต่อใคร หน่วยงานไหน เราจึงมีคำแนะนำดีๆ มาฝาก

ถ้าพาสปอร์ตหาย จะหายในประเทศหรือต่างประเทศ อันดับแรกต้องแจ้งความหนังสือเดินทางหายต่อเจ้าพนักงานตำรวจหรือทางการท้องถิ่น เพื่อขอใบรับแจ้งความหนังสือเดินทางหาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่

พาสปอร์ตหาย หนังสือเดินทางหายในประเทศ

กรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายภายในประเทศไทย การดำเนินการจะแยกเป็น 2 กรณี

 1. กรณีหนังสือเดินทางสูญหายและไม่มีอายุการใช้งานเหลืออยู่ (หมดอายุ) สามารถติดต่อเพื่อขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหายได้โดยไม่ต้องดำเนินการแจ้งความ

 2. กรณีหนังสือเดินทางสูญหายและยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ หากคุณจำเลขที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมที่สูญหายได้ หรือ มีเอกสารที่ได้สำเนาไว้ เนื่องจากการแจ้งความในบางแห่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องระบุเลขที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมลงในหลักฐานการแจ้งความ ให้ดำเนินการแจ้งความแล้วนำใบแจ้งความไปยื่นทำหนังสือเดินทางใหม่ได้เลย

จุดบริการทำพาสปอร์ต หรือ สำหรับใครที่ไม่อยากไปยืนต่อแถว สามารถจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์ล่วงหน้าได้เช่นกัน ที่เว็บไซต์ qpassport.in.th

 • ขั้นตอนทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ 2566 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

พาสปอร์ตหาย หนังสือเดินทางหายในต่างประเทศ

พาสปอร์ตหายพาสปอร์ตหาย

สำหรับผู้ที่ทำพาสปอร์ตหายในต่างประเทศ ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้น พร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตน หรือ เอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่

พาสปอร์ตหาย แต่ต้องรีบกลับไทย

หากในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหาย พาสปอร์ตหาย ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง(Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน

เอกสารเพื่อขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือ หนังสือสำคัญประจำตัว (C.I)

 1. แบบฟอร์มคำร้อง 
 2. ใบแจ้งความ
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง
 4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน 
 5. รูปถ่าย 2*2 นิ้ว จำนวน 4 รูป 
 6. ค่าธรรมเนียม ให้ชำระเป็น Money Order เท่านั้น
 7. ตั๋วเครื่องบิน 
 8. ถ้ายื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ควรเตรียมซองติดสแตมป์ สำหรับส่งหนังสือเดินทางกลับ (การยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องต้องแนบแบบฟอร์มคำร้อง และลงลายมือชื่อ ต้องไปเซ็นต์ชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อรับรองลายเซ็นต์ของท่าน) 

หนังสือเดินทางชั่วคราวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางด่วนในสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น หากหนังสือเดินทางปกติของคุณหายหรือหมดอายุ คุณสามารถขอหนังสือเดินทางชั่วคราวได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุล

สำหรับหนังสือเดินทางชั่วคราวของประเทศไทย มีปกสีเขียวและเป็นแบบที่สร้างขึ้นด้วยมือ (แฮนด์เมด) ดังนั้น อาจมีข้อจำกัดในการใช้งานกับบางประเทศที่ไม่ยอมรับเนื่องจากง่ายต่อการปลอมแปลง ก่อนการขอ ควรสอบถามข้อมูลจากสถานทูตประเทศปลายทางที่คุณจะไป

เมื่อได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราวแล้ว คุณควรขอหนังสือเดินทางปกติทันทีหลังจากกลับมาถึงประเทศไทย หรือถ้าคุณอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ควรทำหนังสือเดินทางปกติให้เรียบร้อยเพื่อใช้ในครั้งถัดไป

ทั้งนี้ ขอแนะนำว่า หากท่านจะเดินทางออกนอกประเทศ ควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่ แล้วนำไปด้วย (แยกไว้คนละที่กับหนังสือเดินทาง) เผื่อว่ามีเหตุจำเป็นต้องใช้ แล้วอย่าลืมติดเบอร์ติดต่อ/ที่อยู่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ไว้ด้วย

คุณกำลังดู: พาสปอร์ตหาย ต้องทำอย่างไร กรณีหายในประเทศและต่างประเทศ

หมวดหมู่: เที่ยวต่างประเทศ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด