"สุภาพบุรุษ" คืออะไร ไขความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำนี้

คำว่า "สุภาพบุรุษ" ตามพจนานุกรมภาษาไทยได้ให้ความหมายว่า "ชายที่มีกิริยาวาจาเรียบร้อย รู้กาลเทศะ และมีคุณธรรม"

"สุภาพบุรุษ" คืออะไร ไขความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำนี้

คำว่า "สุภาพบุรุษ" ตามพจนานุกรมภาษาไทยได้ให้ความหมายว่า "ชายที่มีกิริยาวาจาเรียบร้อย รู้กาลเทศะ และมีคุณธรรม"

ส่วนบทความ What It Means To Be A Gentleman Today โดย Sven Raphael Schneider ก็กล่าวถึงความหมายของคำว่า "gentleman" หรือ "สุภาพบุรุษ" ในปัจจุบัน โดยมองว่าคำคำ นี้ไม่ใช่แค่การเป็นคนที่สุภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเป็นคนที่มีมาตรฐานสูง แต่งกายดี มีมารยาทดี เปิดใจกว้าง น่าสนใจและรอบรู้ มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ แยกแยะความแตกต่างระหว่างความหยิ่งยโสและความมั่นใจ ใช้พลังอำนาจอย่างมีจุดมุ่งหมาย และให้โอกาสผู้อื่นได้แก้ตัว

นอกจากนี้ Sven Raphael Schneider ยังกล่าวถึงความท้าทายในการเป็น gentleman ในชีวิตประจำวัน โดยยกตัวอย่างตัวเองว่าเขามักจะมีปัญหากับการตอบอีเมล์ และความคิดเห็นต่างๆ เพราะเขาต้องการที่จะตอบทุกคนอย่างจริงจัง แต่ก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีคนจำนวนมากติดต่อเข้ามา เขาจึงพยายามที่จะยอมรับความจริงและไม่รู้สึกผิดหากไม่สามารถตอบทุกคนได้

สุภาพบุรุษในยุคสมัยปัจจุบันควรมีคุณสมบัติดังนี้

  • มีมาตรฐานทางศีลธรรมและความประพฤติที่ดี
  • มีความสุภาพเรียบร้อยและให้เกียรติผู้อื่น
  • มีความเปิดกว้างและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
  • มีความรู้และสามารถพูดคุยได้หลากหลายหัวข้อ
  • ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบต่อคำพูดและการกระทำของตนเอง
  • ใช้พลังอำนาจอย่างชาญฉลาดและไม่เห็นแก่ตัว

หากจะสรุป  คำว่า สุภาพบุรุษ คงหมายถึงผู้ชายที่รู้กาลเทศะ และมีคุณธรรม ซึ่งไม่เกี่ยวกับฐานะทางสังคมหรือความมั่งคั่ง แต่เป็นเรื่องของการมีมาตรฐานทางศีลธรรมและความประพฤติที่ดี นั่นเอง

คุณกำลังดู: "สุภาพบุรุษ" คืออะไร ไขความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำนี้

หมวดหมู่: ผู้ชาย

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด