ทำความรู้จัก โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ โรงเรียนย่านพัฒนาการ 26

โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนที่ แยกตัวจากโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนย่านพัฒนาการ 26

ทำความรู้จัก โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ โรงเรียนย่านพัฒนาการ 26

โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนที่ แยกตัวจากโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ ซึ่ง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2476 เดิมชื่อโรงเรียนเทศบาลบ้านป่าและในปี พ.ศ. 2498 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสุเหร่าบ้านป่า ต่อมา พ.ศ. 2498 นางโสม นาคนาวา นายลีม มะลูลีม นายริด ริดหมัด และนางหนับ หมัดตอยเย็บ ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินจำนวน 2 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ให้สร้างอาคารเรียน และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์

28 กันยายน 2542 อิหม่ามฮำดะห์ นาคนาวา บริจาคที่ดินจำนวน 2 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา มูลค่า 9,830,000 บาท อยู่ห่างจากโรงเรียนหลังเดิม 300 เมตร ให้สร้างโรงเรียนมัธยมขยายโอกาส

พ.ศ.2544 เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ในโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สอนร่วมกับระดับ ประถมศึกษา เปิดสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

พ.ศ.2545 ได้รับบริจาคที่ดิน และสร้างอาคารเรียนในที่ดินที่ได้ใหม่ พ.ศ.2546 แยกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มาเรียนที่อาคารเรียนที่สร้างใหม่ พ.ศ.2548 กทม.ประกาศตั้งโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ (7 ก.ย. 2548) แยกตัวออกมาจากฝ่ายประถมศึกษาเปิดสอน ปัจจุบันเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

28946952_1586500591386551_395

วิสัยน์ทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียน มีทักษะชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรมบน พื้นฐานของศาสนา ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ มีวิถีประชาธิปไตยอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ปรัชญาของโรงเรียน

พัฒนานักเรียนและสังคม ปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตย

คติพจน์ประจำโรงเรียน

ความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา

คำขวัญประจำโรงเรียน

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ตราประจำโรงเรียน

p

  • นักเรียนมองไปข้างหน้า หมายถึง จุดมุ่งหมายและความสำเร็จ
  • เรือพญานาค หมายถึง ความรู้และประสบการณ์
  • ที่จะนำพานักเรียนไปสู่จุดมุ่งหมายและความสำเร็จ

สีประจำโรงเรียน

เทา-เหลือง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นประดู่

คุณกำลังดู: ทำความรู้จัก โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ โรงเรียนย่านพัฒนาการ 26

หมวดหมู่: วัยรุ่น

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด