เที่ยวงาน “พ่อขุนเม็งรายมหาราช” รำลึกปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา

เที่ยวงาน “พ่อขุนเม็งรายมหาราช” รำลึกปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา

จังหวัดเชียงราย เป็นอีกจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรล้านนาอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีกษัตริย์ผู้มีพระปรีชาสามารถครองเมืองมาในอดีต

“พ่อขุนเม็งรายมหาราช” เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 25 แห่งหิรัญนครเงินยางเชียงลาว ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย เสด็จขึ้นเสวยราชย์ พ.ศ.1802 สามารถรวบรวมอาณาจักรล้านนาได้เป็นปึกแผ่น และตั้งเมืองเชียงราย เมื่อปี พ.ศ.1805

ทรงเป็นนักปกครองมีคุณธรรมสูงส่งแห่งอาณาจักรล้านนา สร้างความรุ่งเรืองให้กับอาณาจักร แผ่พระเดชานุภาพทางการรบขยายอาณาจักรกว้างไกล

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย ปัจจุบันเป็นแลนด์มาร์กสำคัญด้านท่องเที่ยว ใครไป จ.เชียงราย ต้องไปสักการะเป็นสิริมงคล.
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย ปัจจุบันเป็นแลนด์มาร์กสำคัญด้านท่องเที่ยว ใครไป จ.เชียงราย ต้องไปสักการะเป็นสิริมงคล.

“พ่อขุนเม็งรายมหาราช” ทรงเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการปกครองราษฎร อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มีศีลธรรมอันดี อัธยาศัยโอบอ้อมอารี

แม้เป็นนักรบผู้แกล้วกล้า แต่พระองค์จะทรงหลีกเลี่ยงการเสียเลือดเสียเนื้อ มุ่งสร้างความสัมพันธไมตรีผูกมิตร

นอกจากนี้ ทรงสร้างเมืองเอกในแว่นแคว้น 3 เมือง พ.ศ.1805 สร้างเมืองเชียงราย พ.ศ.1829 สร้างเมืองกุมกาม (ปัจจุบัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่) พ.ศ.1834 สร้างเมืองเชียงใหม่ ได้นำความเจริญมาสู่อาณาจักร

อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีคนไปท่องเที่ยวกันมากขึ้นทุกวัน เมื่อมาเที่ยวจังหวัดเชียงราย.
อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีคนไปท่องเที่ยวกันมากขึ้นทุกวัน เมื่อมาเที่ยวจังหวัดเชียงราย.

พระปรีชาสามารถในด้านการปกครอง ทรงวางระเบียบการปกครองหรือกฎหมาย ใช้ในการปกครองแผ่นดิน เรียกว่า “กฎหมายมังรายศาสตร์” เพื่อให้ลูกขุนใช้เป็นบรรทัดฐานในการพิพากษาผู้กระทำผิด

โดยมิให้เลือกว่าจะเป็นผู้ใหญ่ ผู้น้อย หัวหมู่ หรือไพร่ เมื่อกระทำผิดย่อมต้องได้รับโทษ เช่นเดียวกัน

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผวจ.เชียงราย กล่าวว่า เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อขุนเม็งรายมหาราช” ปฐมกษัตริย์นักรบ นักปกครอง ทรงคุณธรรม สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่อาณาจักรล้านนา ในปีนี้ครบรอบ 761 ปี ก่อตั้งเมืองเชียงราย

จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “พ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 26 ม.ค.–5 ก.พ.66 รวมทั้งหมด 11 วัน 11 คืน ที่บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย (สนามบินเก่า) อ.เมืองเชียงราย

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

วันที่ 26 ม.ค. จะประกอบพิธีสักการะพระบรมอัฐิ พ่อขุนเม็งรายมหาราช วัดดอยงำเมือง พิธีบวงสรวง สืบชะตา ทำบุญเมืองเชียงราย บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช พร้อมประกอบพิธีไหว้สาพญามังราย

ประชาชน ลูกหลานพญาเม็งราย จำนวน 761 คน จะร่วม “ฟ้อนเมืองปูจาไหว้สาพญามังราย” อย่างยิ่งใหญ่อลังการ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้ทรงสร้างเมืองเชียงราย

ภายในงานจะมีกิจกรรมแสดงนิทรรศการผลงานของส่วนราชการ 18 อำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด สถาบันการศึกษา สมาคมและมูลนิธิ ร่วมแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ การพัฒนาระบบราชการ การออกร้านจำหน่ายสินค้าของดี จ.เชียงราย

นอกจากนี้ มีการแสดงบนเวทีของศิลปินนักร้อง นักแสดง กิจกรรมของเหล่ากาชาดเชียงราย การแสดงมหรสพ และการละเล่นบันเทิงต่างๆ ของภาคเอกชน

สถูป พ่อขุนเม็งรายมหาราช วัดดอยงำเมือง อ.เมืองเชียงราย เป็นที่เก็บและบรรจุอัฐิของ พ่อขุนเม็งรายมหาราช จะเป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง.
สถูป พ่อขุนเม็งรายมหาราช วัดดอยงำเมือง อ.เมืองเชียงราย เป็นที่เก็บและบรรจุอัฐิของ พ่อขุนเม็งรายมหาราช จะเป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง.

รวมถึงจัดหารายได้ สำหรับใช้ในกิจการที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุนและงานสาธารณกุศลของจังหวัด จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดไปในตัว

เพราะคนมาเที่ยวงาน ยังจะได้ไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงรายอีกหลายแห่ง

งานยิ่งใหญ่ จัดเพียงปีละครั้ง หากพลาดแล้วจะเสียดาย.

วีระชัย ปทุมชัย รายงาน

คุณกำลังดู: เที่ยวงาน “พ่อขุนเม็งรายมหาราช” รำลึกปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา

หมวดหมู่: เที่ยว-กิน

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด