วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ แจกสูตรคิดเปอร์เซ็นต์แบบใช้ตามง่ายๆ รู้แล้วไม่งงอีกต่อไป

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ แจกสูตรคิดเปอร์เซ็นต์แบบใช้ตามง่ายๆ รู้แล้วไม่งงอีกต่อไป

สำหรับเรื่องเปอร์เซ็นต์นั้นอาจจะเป็นความรู้ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ที่เราน่าจะได้หยิบมาใช้งานในชีวิตประจำวันมากที่สุดเลยก็ว่าได้ โดยส่วนใหญ่แล้วน่าจะใช้ในการคำนวณหาราคาสินค้าต่างๆ หรือใช้ในการหาค่ากำไร-ขาดทุนสำหรับการค้าขายนั่นเอง

ซึ่งเราเชื่อว่าเรื่องการคำนวณตัวเลขนั้นมันอาจจะมีความยากสำหรับหลายๆ คน วันนี้เราเลยนำสูตร วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ แบบง่ายๆ มาฝากเพื่อนๆ ให้ได้ไปลองใช้กัน บอกเลยว่าแค่จำสูตรได้ ต่อไป วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

เปอร์เซ็นต์

จำนวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยหรือร้อยละ, การคิดเทียบเป็นส่วนร้อย เรียกว่า ร้อยละ หรือ ต่อร้อย โดยสามารถใช้เครื่องหมาย % ได้

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ หาราคาสินค้าลดแล้วเหลือเท่าไหร่

  • สูตร : ราคาเต็ม x (100-จำนวนที่ลด / 100) = ราคาที่ลดแล้ว
  • วิธีกดเครื่องคิดเลข : ราคาเต็ม – จำนวนที่ลดและกดปุ่ม% = ราคาที่ลดแล้ว

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ หาว่าสินค้าลดไปกี่บาท

  • สูตร : ราคาเต็ม x (จำนวนที่ลด / 100) = ราคาที่ลด
  • วิธีกดเครื่องคิดเลข : ราคาเต็ม – จำนวนที่ลดและกดปุ่ม% = ราคาที่ลด

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ หาจำนวนที่สินค้านี้ลดไปกี่เปอร์เซ็นต์

  • สูตร : ราคาที่ลดไป / ราคาเต็ม x 100 = จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ลด
  • วิธีกดเครื่องคิดเลข : ราคาส่วนลด / ราคาเต็ม x 100 = จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ลด

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ เงินเดือน

  • สูตร : เงินเดือนใหม่ – เงินเดือนเก่า x 100 ÷ เงินเดือนเก่า = เปอร์เซ็นต์ที่เงินเดือนขึ้น
  • วิธีกดเครื่องคิดเลข : เงินเดือนใหม่ – เงินเดือนเก่า x 100 ÷ เงินเดือนเก่า = เปอร์เซ็นต์ที่เงินเดือนขึ้น

การหาว่าเงินเดือนใหม่คือเท่าไหร่จากเปอร์เซ็นต์

  • สูตร : เงินเดือนเก่า + เปอร์เซ็นต์เงินเดือนที่ขึ้น = เงินเดือนใหม่
  • วิธีกดเครื่องคิดเลข : เงินเดือนเก่า + จำนวนที่ขึ้นและกดปุ่ม% = เงินเดือนใหม่

คุณกำลังดู: วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ แจกสูตรคิดเปอร์เซ็นต์แบบใช้ตามง่ายๆ รู้แล้วไม่งงอีกต่อไป

หมวดหมู่: วัยรุ่น

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด