แพทย์แนะ 4 กลุ่มเสี่ยงตรวจคัดกรอง “มะเร็งปอด” เจอเร็ว รักษาได้

ใครบ้างที่แพทย์แนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดทุกปี เพื่อช่วยลดความเสี่ยง และหากพบเร็วจะรักษาได้ง่ายกว่า

แพทย์แนะ 4 กลุ่มเสี่ยงตรวจคัดกรอง “มะเร็งปอด” เจอเร็ว รักษาได้

ถึงแม้ว่ามะเร็งปอดจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ แต่ถ้าเราสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น มีโอกาสรักษาหายได้  ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญก็คือ การสูบบุหรี่ รวมถึงการได้รับควันบุหรี่เป็นประจำก็มีความเสี่ยงไม่ต่างจากคนสูบบุหรี่ รองลงมาคือ การได้รับมลพิษจากสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นควัน ไอระเหย โลหะหนักต่างๆ นอกจากนี้ก็คือ อายุที่เพิ่มขึ้น และประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งจะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป

4 กลุ่มเสี่ยงตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

ผู้ที่ควรได้รับการตรวจคัดกรอง ได้แก่

 • ผู้ที่สูบบุหรี่ หรือได้รับควันบุหรี่สะสมเป็นเวลานาน
 • ผู้ที่อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง
 • ผู้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษสูง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม เหมืองแร่ ถ่านหิน สารกัมมันตภาพรังสี ท้องถนน เป็นต้น

อาการของโรคมะเร็งปอด

พญ.อนงนุช ชวลิตธำรง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จาก Addlife Check-Up Center ชั้น 2 ไลฟ์เซ็นเตอร์ (คิวเฮ้าส์ ลุมพินี) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งปอดว่า อาการมะเร็งปอด ได้แก่

 • ไอเรื้อรัง (ไอแห้ง ไม่มีเสมหะ) ไอมีเลือดปน
 • เจ็บหน้าอกเวลาไอ 
 • หายใจสั้น หายใจมีเสียงหวีด
 • เหนื่อยง่าย
 • ปอดบวม ติดเชื้อที่ปอดบ่อย
 • น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ

เป็นต้น

แต่ส่วนใหญ่ การเกิดมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น มักไม่แสดงอาการ กว่าจะแสดงอาการก็มีการลุกลามของโรคไประยะหนึ่งแล้ว ดังนั้น การป้องกันที่ดีที่สุดก็คือ การตรวจคัดกรองอย่างละเอียดเป็นประจำทุกปี สามารถช่วยป้องกัน และรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นที่ตรวจพบ

วิธีตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดได้แก่

 • X-Ray Chest
 • CT Lung (low dose)

ซึ่งการตรวจคัดกรองด้วย CT Scan มีข้อดีเนื่องจากใช้ปริมาณรังสีต่ำ ช่วยลดความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากรังสี ภาพที่ได้เป็นภาพสามมิติที่ให้ความละเอียดมากกว่าการตรวจ X-Ray แบบธรรมดา ตรวจได้รวดเร็ว ประสิทธิภาพสูง สามารถตรวจพบมะเร็งปอดได้ตั้งแต่ระยะแรก ซึ่งมีโอกาสรักษาหายได้สูงถึง 90% นอกจากนี้ยังบ่งบอกถึงสมรรถภาพปอดเมื่อเทียบกับคนปกติได้

คุณกำลังดู: แพทย์แนะ 4 กลุ่มเสี่ยงตรวจคัดกรอง “มะเร็งปอด” เจอเร็ว รักษาได้

หมวดหมู่: รู้ทันโรค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด