สสส.จัดประชุม ‘TPAC2022’ เดินหน้าปลุกการออกกำลังกายให้คนไทยอีกครั้ง

สสส.จัดประชุม ‘TPAC2022’ เดินหน้าปลุกการออกกำลังกายให้คนไทยอีกครั้ง

สสส.จัดประชุม ‘TPAC2022’ เดินหน้าปลุกการออกกำลังกายให้คนไทยอีกครั้ง

ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษากรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)​เป็นประธานในการจัดประชุมวิชาการด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย “TPAC 2022” ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม

ศ.นพ.อุดมศิลป์ กลา่วว่า สสส. กำลังก้าวสู่ปีที่ 22 มุ่งจดประกาย กระตุ้นน สาน และเสริมพลังทุกภาคส่วนในสังคมไทยไปสู่สุขภาวะดีครบ 4 มิติ ทั้งกาย, จิต, ปํญญา และสังคม โดยได้มีการประสานงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานประชุมนี้ขึ้นเพื่อบูรณาการความรู้ ฟื้นฟูกิจกรรมทางกายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพทั้ง 7 ด้าน 1.กิจกรรมทางกาย 2.อาหาร 3.ยาสูบ 4.แอลกอฮอล์ และยาเสพติด 5.ความปลอดภัยทางถนน 6.สุขภาพจิต 7.มลพิษจากสิ่งแวดล้อม โดยเน้นความเท่าเทียมทางสุขภาพ

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผช.ผู้จัดการกองทุนสสส. และรักษาการผอ.สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า ทางสสส. ได้ส่งเสริมกิจกรรมทางกายบนวิถีใหม่ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 Actives ได้แก่ Actives People ส่งเสริมให้คนกระฉับกระเฉง, Actives Environment ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการออกกำลังกาย และ Actives Society สร้างค่านิยมให้สังคมกระฉับกระเฉง เพื่อฟื้นฟูกิจกรรมทางกายให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติและสอดคล้องกับวิธีชีวิตที่เปลี่ยนไป

“ต้องบอกว่าในช่วงก่อนหน้าที่จะมีการระบาดของโควิด-19 สสส. ได้ผลักดันให้คนไทยมีการขยับเท่ากับออกกำลังกายเพิ่มขึ้น 74.6 เปอร์เซ็นต์ แต่พอโควิด-19 มาทำให้กิจกรรมของคนไทยเปลี่ยนไปและการออกกำลังกายลดลงมาเหลือแค่ 55 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นต้องการกระตุ้นให้ประชาชนกลับมาขยับออกกำลังกายอีกครั้ง และกิจกกรมนี้ก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทำให้คนไทยกลับมาออกกำลังกายอีกครั้ง” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว

ขณะที่ รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผอ.ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย กล่าวว่า หนึ่งในกิจกรรมที่นำมาในวันนี้ที่นำมาแนะนำคือการ Walkshop เป็นการเดินประชุมงาน เดินพูดคุยแลกเปลี่ยนแทนการที่จะนั่งประชุมในห้องอย่างเดียว เพื่อเป็นการออกกำลังกายและสามารถทำงานไปด้วยได้ ช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย สธ. กล่าวว่า สธ.เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลสุขภาพประชาชน มีเป้าหมายพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้ดี, เก่ง, มีคุณภาพ เริ่มจากการมีสุขภาพที่ดี จากข้อมูลภาระโรคไม่ติดต่อปี 2565 พบว่า กลุ่มทำงานวัย 30-69 ปี เป็นโรคไม่ติดต่อถึง 24.7 เปอร์เซ็นต์ และเสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ทำให้ภาครัฐต้องรับภาระค่ารักษาถึง 1.39 แสนล้านบาทต่อปี ดังนั้นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีสุขภาวะดีและลดความเสี่ยงต่อโรคภัยต่างๆ

ทั้งนี้งานประชุมวิชาการด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย “TPAC 2022” จะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์

คุณกำลังดู: สสส.จัดประชุม ‘TPAC2022’ เดินหน้าปลุกการออกกำลังกายให้คนไทยอีกครั้ง

หมวดหมู่: กีฬาอื่นๆ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด