3 สัญญาณอันตราย ภาวะ “เกล็ดเลือดต่ำ”

ลองสังเกตอาการของตัวคุณเองดูว่าเสี่ยงเกล็ดเลือดต่ำหรือไม่

3 สัญญาณอันตราย ภาวะ “เกล็ดเลือดต่ำ”

ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ คือภาวะที่เลือดมีจำนวนของเกล็ดเลือดน้อยกว่าปกติไม่นับว่าเป็นโรค แต่เป็นภาวะที่เกิดจากโรค ควรต้องตรวจหาสาเหตุของการเกิดภาวะดังกล่าวก่อนทำการรักษา

อาการ สัญญาณอันตรายของภาวะเกล็ดเลือดต่ำ

อ. พญ. หรรษมน โพธิ์ผ่าน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระบุถึงอาการที่พบได้หากมีความเสี่ยงภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ดังนี้

 1. มีเลือดออกง่าย มักพบตามเยื่อบุต่างๆ เช่น เลือดออกตามไรฟัน เลือดกำเดา 
 2. ห้ามเลือดได้ยากกว่าปกติ
 3. มีจุดจ้ำเลือดใต้ชั้นผิวหนังหรือรอยฟกช้ำตื้นๆ แม้ไม่มีการกระแทก

สาเหตุของภาวะเกล็ดเลือดต่ำ

 1. โรคที่มีความผิดปกติของไขกระดูก ได้แก่
  • กลุ่มโรคไขกระดูกฝ่อ ทั้งเป็นตั้งแต่กำเนิด เป็นภายหลัง หรือเป็นในผู้สูงอายุ เกิดจากการสัมผัสสารเคมี ยาฆ่าแมลง หรือติดเชื้อไวรัสบางชนิดกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติในไขกระดูก เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว
  • สาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้ไขกระดูกสร้างเกล็ดเลือดได้ลดลง เช่น ผลของยาบางชนิดและการติดเชื้อไวรัส
 2. เกล็ดเลือดถูกทำลายหรือใช้เกล็ดเลือดมากกว่าปกติ ได้แก่
  • เกล็ดเลือดถูกภูมิคุ้มกันทำลายเมื่อร่างกายติดเชื้อไวรัส หรือได้รับวัคซีน
  • โรคความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
  • เกล็ดเลือดถูกใช้เพื่อการหยุดเลือดจากการที่มีเลือดออกรุนแรงหรือเมื่อร่างกายเกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรง
  • เนื้องอกหลอดเลือดบางชนิด โดยพบก้อนสีแดงช้ำร่วมด้วย

คำแนะนำจากแพทย์

หากพบอาการของภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคและเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้อง

คุณกำลังดู: 3 สัญญาณอันตราย ภาวะ “เกล็ดเลือดต่ำ”

หมวดหมู่: รู้ทันโรค

แชร์ข่าว