มหัศจรรย์แห่งการมี “SEX”

มหัศจรรย์แห่งการมี “SEX”

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ว่าเรื่องเสพสมบ่มิสมอย่างการมีเซ็กซ์หรือเพศสัมพันธ์ มีผลต่อการมีอายุยืนยาวแถมด้วยการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้อย่างมหัศจรรย์

งานวิจัยล่าสุดของทีมวิจัยมหาวิทยาลัยยามากาตะ ซึ่งได้วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของชายและหญิงในจังหวัดยามากาตะของญี่ปุ่น ซึ่งมีอายุ 40 ปีขึ้นไป 20,969 คน เป็นชาย 8,558 คน และหญิง 12,441 คน โดยเก็บข้อมูลนานถึง 6 ปี พบผลการศึกษาที่น่าวิตกว่า ผู้ชายที่เริ่มหมดความสนใจในเพศตรงข้าม ทั้งยังรู้สึกไม่มีความต้องการทางเพศหลงเหลืออีกต่อไป มีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตไปก่อนเพื่อนวัยเดียวกัน และยังพบแนวโน้มที่บ่งชี้ว่า ความสนใจและพึงพอใจในกิจกรรมทางเพศกับการมีอายุยืนยาว มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเป็นพิเศษในเพศชาย

รายงานดังกล่าวตีพิมพ์ในวารสาร PLOS One ซึ่งให้รายละเอียดว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายซึ่งให้ข้อมูลระหว่างตรวจสุขภาพประจำปีว่า “หมดความรู้สึกทางเพศ ไม่มีความสนใจในเพศตรงข้าม” มีอัตราการตายเนื่องจากโรคมะเร็ง รวมทั้งอัตราการตายจากทุกสาเหตุสูงกว่าผู้อื่นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการทางเพศและการเสียชีวิตก่อนเพื่อนวัยเดียวกันในกลุ่มตัวอย่างหญิง แม้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิงจำนวนมากกว่าครึ่งจะให้ข้อมูลว่าหมดความต้องการทางเพศในอัตราที่สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างชายก็ตาม

ทั้งนี้ ระหว่างการวิจัยนาน 6 ปี มีกลุ่มตัวอย่างเสียชีวิตไป 503 คน แม้ทีมผู้วิจัยจะได้ทำการควบคุมปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลต่ออัตราการเสียชีวิตแล้ว ไม่ว่าจะเป็นอายุ, ความดันโลหิต, โรคประจำตัว, พฤติกรรมสูบบุหรี่และดื่มสุรา รวมทั้งสุขภาพจิต

อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยยามากาตะยังไม่สามารถระบุได้ว่า ภาวะที่ผู้ชายสิ้นไร้ความต้องการทางเพศกับการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร สิ่งใดเป็นเหตุและสิ่งใดเป็นผลกันแน่ เนื่องจากการหมดความรู้สึกทางเพศอาจเป็นผลมาจากโรคแอบแฝงบางอย่าง หรือมาจากการใช้ชีวิตในแบบที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็เป็นได้

แต่ในทางตรงกันข้าม การวิจัยครั้งนี้พบข้อน่าสังเกตบางประการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการมีความต้องการทางเพศกับการมีสุขภาพกายและใจที่ดี โดยพบว่า การที่ชายในกลุ่มผู้สูงวัยยังคงมีความต้องการทางเพศ ส่งผลดีต่อสุขภาพกายและจิต แต่ผู้ชายที่หมดความสนใจในด้านนี้ จะมีผลกระทบทางลบต่อภาวะการอักเสบในร่างกาย, ระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ รวมทั้งระบบภูมิคุ้มกัน

สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศเวลส์ และสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้หญิงและผู้ชายที่มีเซ็กซ์เป็นประจำมีค่าเฉลี่ยของอายุที่ยืนยาวมากขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับกิจ กรรมทางเพศ นักวิจัยค้นพบว่า ผู้ที่มีเซ็กซ์กันเป็นประจำจะทำ ให้เอนไซม์ของดีเอ็นเอ ที่ชื่อเทโลเมียร์ (Telomeres) ซึ่งอยู่บริเวณปลายเส้นดีเอ็นเอของโครโมโซมทั้งสองข้างนั้นมีขนาดที่ยาวขึ้น และเมื่อเอนไซม์นี้มีขนาดที่ยาวขึ้น ก็จะช่วยชะลอความแก่ตัวของเซลล์ ทำให้มีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง

งานวิจัยของ Wilkes University ระบุว่า คนที่มีเซ็กซ์ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ มีแนวโน้มที่จะมีจำนวนแอนติบอดีอิมมูโนโกลบูลินเอ (IgA) ในปริมาณที่สูงกว่าคนที่มีเซ็กซ์น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง โดยอิมมูโนโกลบูลินชนิดนี้มีบทบาทสำคัญในการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่เข้าไปในร่างกาย

นอกจากนี้ งานวิจัยก่อนหน้าจำนวนมากยังระบุตรงกันว่า การมีเพศสัมพันธ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคความดันโลหิตสูง โดยพบว่าเซ็กซ์มีส่วนช่วยในการลดความดันโลหิตแบบซิสโตลิก (Systolic blood pressure) ได้ แต่ไม่สามารถแทนที่ยาลดหรือควบคุมความดันโลหิตสูง นั่นหมายถึง ในคนที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง แม้จะมีเซ็กซ์แต่ก็ยังต้องกินยาควบคุมความดันโลหิตสูง เพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตต่อไป

และสำหรับคนที่ต้องการเผาผลาญแคลอรีในร่างกาย มีงานวิจัยหลายชิ้นในสหรัฐอเมริกาที่ระบุว่า การมีเซ็กซ์ไม่ต่างจากการออกกำลังกาย โดยการมีเซ็กซ์จะช่วยเผาผลาญแคลอรีได้ถึงประมาณ 108 แคลอรีต่อครึ่งชั่วโมง และเผาผลาญแคลอรี 3,570 แคลอรีต่อชั่วโมงครึ่ง และผู้ที่มีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ มีโอกาสน้อยที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจมากถึง 50% เมื่อเทียบกับผู้ที่มีเซ็กซ์น้อยกว่า.

คุณกำลังดู: มหัศจรรย์แห่งการมี “SEX”

หมวดหมู่: สุขภาพ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด