รู้จัก วัดธาตุทอง แหล่งทำบุญย่าน BTS เอกมัย ถิ่นวัยรุ่นธาตุทองซาวด์

รู้จัก วัดธาตุทอง แหล่งทำบุญย่าน BTS เอกมัย ถิ่นวัยรุ่นธาตุทองซาวด์

วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่อดีต เมื่อพูดถึงวัดแล้ว เราก็มักจะนึกถึงชุมชนที่รายล้อมวัด รวมไปถึงโรงเรียนวัด ที่ใช้ชื่อเดียวกับวัดนั้น โดยจัดตั้งเพื่อขยายการศึกษาออกมาจากพื้นที่ของวัด ให้เด็กหญิงชายได้มีโอกาสเล่าเรียนเสมอกัน วัดดังในกรุงเทพฯ อีกหนึ่งวัดอันเป็นที่รู้จักคือ “วัดธาตุทอง” วัดธาตุทองเป็นพระอารามหลวงและเป็นวัดที่มีชื่อเสียงย่านสุขุมวิท เอกมัย แต่ใครที่ยังไม่รู้จักวัดนี้ ลองมาฟังประวัติ และพิกัดการเดินทาง

วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ประวัติและความเป็นมา

วัดธาตุทองเป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ย่านพระโขนงเหนือ เป็นวัดสำคัญที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย และเมื่อเปลี่ยนผ่านยุคสมัยมา วัดธาตุทองจึงเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจและเป็นศูนย์รวมของชุมชน ชาวพุทธย่านสุขุมวิทจึงมักแวะเวียนมาทำบุญ หรือส่งลูกหลานเรียนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่ สร้างคนดีมีคุณภาพออกสู่สังคมมาหลายรุ่น

วัดธาตุทองเดิมที่ไม่ได้ชื่อวัดธาตุทอง และไม่ได้ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท แต่เดิมตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา คาดว่าเดิมชื่อว่า “วัดทองล่าง” สร้างขึ้นในอยุธยา สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี พื้นที่เดิมเป็นที่ตั้งของวัดหน้าพระธาตุ กับวัดทองล่าง พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

วัดธาตุทอง ประวัติ

วัดทองล่างเป็นพื้นที่ที่มีต้นโพธิ์ต้นใหญ่ ทางเจ้าของที่จึงคิดว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้ทำสวนหรือสร้างบ้านเรือน จึงถวายวัดให้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา และหลังจากสร้างวัดขึ้นมาแล้ว วัดนี้จึงได้จึงได้ชื่อว่า “วัดโพธิ์ทอง” โดยคำว่า “โพธิ์” มาจากต้นโพธิ์ที่ตั้งอยู่บนที่ดิน และ “ทอง” มาจากคำว่า “กะทอ” ที่แผลงเสียงมาเป็นคำว่า “ทอง” ซึ่งเป็นชื่อสมภารที่ดูแลวัด แต่ชาวบ้านเรียกกันสั้นๆ ว่า “วัดทองล่าง” เพราะวัดทองสมัยก่อนมีหลายวัด

วัดธาตุทอง เอกมัย

วัดธาตุทองพระอารามหลวง บนถนนสุขุมวิท พระโขนงเหนือนี้ ย้ายมาจากวัดหน้าพระธาตุริมแม่น้ำเจ้าพระยา มาตั้งอยู่ยังตำบลคลองเตย อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร เนื่องจากปี พ.ศ. 2480 ทางรัฐบาลต้องการเวนคืนที่ดินวัดเดิม

วัดธาตุทองพระอารามหลวงปัจจุบันเริ่มมีพระภิกษุและสามเณรจำพรรษามาตั้งแต่ พ.ศ. 2483 จนถึงปัจจุบัน ถือเป็นวัดเก่าแก่ของกรุงเทพมหานครที่มีอายุยาวนานกว่า 80 ปี อยู่คู่กับคนในพื้นที่มาหลายชั่วอายุคน

พระอุโบสถประดิษฐาน “พระสัพพัญญู” พระพุทธรูปองค์พระประธานปางมารวิชัย สร้างขึ้นปี พ.ศ. 2495 และ “พระพุทธชินินทร” เป็นพระประจำอุโบสถสมัยอู่ทอง ภายในวัดมีพระมหาเจดีย์ 84 พรรษา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2553 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา โดยประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปจากทั่วโลก

ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้กับวัดธาตุทอง ต่างฝากชีวิตไว้กับวัด และมีแหล่งชุมชนเกิดขึ้นรอบวัดโดยมาก โดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นแหล่งการศึกษาที่สร้างคนดีมีชื่อเสียงออกสู่สังคมหลายรุ่น

วัดธาตุทองและแฟชั่น “มัธยมวัดธาตุทอง” ต้นฉบับ วัยรุ่น Y2K

มัธยมวัดธาตุทอง หรือ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นโรงเรียนรัฐแห่งแรกๆ ของกรุงเทพมหานครที่ออกกฎระเบียบเครื่องแต่งกายที่ผ่อนผันให้เด็กนักเรียนมัธยม สามารถเลือกทรงผมได้ตามเพศวิถี ส่วนเด็กชายและเด็กหญิงสามารถเลือกทรงผมได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องถูกปัตตาเลี่ยนไถ หรือกรรไกรเล็มตามห้องฝ่ายปกครอง ตามภาพจำในอดีต

ทรงผมของนักเรียนชายโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เลือกไว้ผมสั้น หรือผมยาวที่ด้านหลังไม่เลยตีนผม และด้านหน้าและด้านกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสม

นักเรียนหญิงหากผมยาว ก็ให้รวบผมให้เรียบร้อย และติดโบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

การไว้ผมยาวและผมสั้นนั้น กระทำได้ตามเพศวิถี แต่มีข้อห้ามไม่ให้ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม ไม่ไว้หนวดเครา และไม่กระทำการอื่นที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นสภาพนักเรียน เล่น การแต่งทรงผมให้เป็นลวดลาย หรือเป็นสัญลักษณ์

เนื้อเพลงธาตุทองซาวด์ กับเอกลักษณ์วัยรุ่นวัดธาตุทอง

ช่วงสงกรานต์ 2566 นี้ เพลงดังที่เป็นกระแส ชื่อเพลง “ธาตุทองซาวด์” โดยศิลปิน ยังโอม โดยเนื้อหาได้กล่าวถึงความรู้สึกของวัยรุ่นที่เติบโตมากับย่านหนึ่ง ซึ่งชื่อเพลงระบุชัดว่า “ธาตุทอง” ก็ใกล้เคียงกับแหล่งชุมชนวัดธาตุทอง ที่มีวัยรุ่นเปลี่ยนผ่านยุคสมัยมาหลายยุค

เนื้อเพลงธาตุทองซาวด์ช่วงหนึ่งพูดถึงการเป็นเด็กวัด เป็นคนธรรมดา ที่ชื่นชอบการแข่งรถ และเด็กผู้หญิงส่วนหนึ่งก็รักการแต่งตัว ซ้อนท้ายเพื่อนๆ ซึ่งเป็นนักแข่งรถ ซึ่งบรรดาเพื่อนวัยรุ่นที่กล่าวมา ต่างก็ล้วนเติบโตขึ้น มีชีวิตเป็นของตัวเอง

วัดธาตุทอง การเดินทาง BTS ลงสถานีไหน

วัดธาตุทองตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 การเดินทางมายังวัดธาตุทองด้วยรถไฟฟ้า BTS สามารถลงสถานีเอกมัย แล้วเดินเข้ามาตามป้ายบอกทางมายังวัดธาตุทอง

ภาพ : เฟซบุ๊กวัดธาตุทอง, เฟซบุ๊ก โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง-Matthayom Wat Thatthong School

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

คุณกำลังดู: รู้จัก วัดธาตุทอง แหล่งทำบุญย่าน BTS เอกมัย ถิ่นวัยรุ่นธาตุทองซาวด์

หมวดหมู่: วัฒนธรรม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด