สสส.สานพลังภาคีจัด Thai Health Day Run วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ ต้นแบบสนามปลอดภัยระดับสากล

สสส.สานพลังภาคีจัด Thai Health Day Run วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ ต้นแบบสนามปลอดภัยระดับสากล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานพลังภาคี จัดงานเดิน-วิ่ง "Thai Health Day Run วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่" ...

สสส.สานพลังภาคีจัด Thai Health Day Run วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ ต้นแบบสนามปลอดภัยระดับสากล

สสส.สานพลังภาคีจัด Thai Health Day Run วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ ต้นแบบสนามปลอดภัยระดับสากล

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานพลังภาคี จัดงานเดิน-วิ่ง “Thai Health Day Run วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่” ครั้งที่ 10 ที่สวนเบญจกิติ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 29 มกราคม พร้อมยกระดับเป็นต้นแบบสนามวิ่งปลอดภัยระดับสากล ชู แนวคิด Ready to move on ดึง นักวิ่งกว่า 1,000 คน ก้าวสู่สุขภาพดีไปพร้อมกัน

นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 2 กล่าวว่า กิจกรรมเดิน-วิ่ง Thai Health Day Run 2022 วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด Ready to Move On ก้าวสู่การมีสุขภาพดีไปพร้อมกัน เป็นการสานพลังของ สสส. ร่วมกับ สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (TMPSA) ร่วมจัดงานวิ่งที่มีมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์ พร้อมพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมให้นักวิ่งมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนวิ่ง มุ่งเป้าฟื้นฟูกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของคนไทยให้กลับมาอีกครั้ง หลังสถานการณ์โควิด-19 กิจกรรมทางกายเพียงพอลดลงอย่างมาก

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อการมีกิจกรรมทางกายลดลงจาก 74.6% ในปี 2562 เหลือเพียง 55.5% ในปี 2563 มีพฤติกรรมเนือยนิ่งถึง 14.32 ชั่วโมง/วัน จากการสำรวจออนไลน์ ถึงการเริ่มต้นตั้งเป้าหมายของตนเองปี 2566 ในการก้าวสู่การมีสุขภาพดี Ready to Move On จากผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ 500 คน พบว่า

อันดับ 1 มีกิจกรรมทางกายมากขึ้น 37% อันดับ 2 ลดน้ำหนัก/ควบคุมน้ำหนัก 27% อันดับ 3 ทำจิตใจให้แจ่มใส ร่าเริง 19% และปรับพฤติกรรมสุขภาพด้านอื่นๆ อีก 17% สะท้อนแนวโน้มการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้น สสส. เร่งสานพลังภาคีมุ่งฟื้นฟูกิจกรรมทางกายทุกช่วงวัย พัฒนานวัตกรรมแอพพลิเคชั่น Wind Training ช่วยเตรียมสุขภาพร่างกายนักวิ่งให้พร้อม ผ่านตารางฝึกซ้อมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ส่งเสริมการใช้ “พื้นที่สุขภาวะละแวกบ้าน” เพิ่มพื้นที่มีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน

“Thai Health Day Run เน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยในงานกีฬามวลชนประเภทงานวิ่ง เพื่อป้องกันเหตุอันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นต่อตัวนักวิ่ง ยกระดับเป็นหนึ่งในสนามต้นแบบการจัดงานวิ่งที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานตามหลักการสากล ทั้งการออกแบบเส้นทาง หน่วยแพทย์ รถพยาบาล รวมถึงจุดพยาบาลตลอดเส้นทาง นำไปสู่การพัฒนาต้นแบบด้านความปลอดภัยและการแพทย์ให้แก่วงการงานวิ่งของไทยในอนาคต” ดร.สุปรีดา กล่าว

คุณกำลังดู: สสส.สานพลังภาคีจัด Thai Health Day Run วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ ต้นแบบสนามปลอดภัยระดับสากล

หมวดหมู่: กีฬาอื่นๆ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด