วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2566 รวมคำขวัญ ประวัติ ความสำคัญวันครู

วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2566 รวมคำขวัญ ประวัติ ความสำคัญวันครู

วันครูแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี โดยวันครูในปี 2566 นี้อยู่ใกล้กับวันเด็กแห่งชาติ วันครูมีไว้เพื่อเชิดชู “ครู” ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีและดูแลเด็กให้เป็นผู้ที่มีความรู้พร้อมเป็นกำลังของชาติ วันครูมีประวัติ ที่มาดังนี้

ประวัติวันครูแห่งชาติ

วันครูขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2500 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เป็นวันที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติครูในพระราชกิจจานุเบกษา โดยจัดตั้งสภาในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า “คุรุสภา” ซึ่งเป็นนิติบุคคล รวบรวมคุณครูในสังกัดมาเป็นสมาชิกคุรุสภา สมาชิกมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อสถาบันวิชาชีพครู พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ

ทุกๆ ปี คุรุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ครูจากทั่วประเทศมาแถลงผลงานประจำปี และสอบถามข้อสงสัยในการดำเนินงานต่างๆ โดยเริ่มแรกใช้หอประชุมสามัคยาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ประชุม ภายหลังจึงจัดประชุมขึ้นที่หอประชุมคุรุสภา

คำขวัญวันครู จากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

คำขวัญวันครู 2566

ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต

คำขวัญวันครู 2566
คำขวัญวันครู 2566

คำขวัญวันครู 2559 คืออนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ

คำขวัญวันครู 2560 คือชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู

คำขวัญวันครู 2561 คือศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา

คำขวัญวันครู 2562 คือครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี

คำขวัญวันครู 2563 คือครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา

คำขวัญวันครู 2564 คือ ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์ คุณธรรม ประจำชาติ

คำขวัญวันครู 2565 คือพัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต

กิจกรรมวันครู

งานวันครูจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2500 โดยเป็นวันหยุดของครูและนักเรียน โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้

1. จัดนิทรรศการ รวบรวมผลงานของครู
2. มอบรางวัลให้กับครูที่มีผลงานได้รับการเชิดชูในปีนั้นๆ
3. พิธีคารวะครูผู้สอนที่ยังมีชีวิตอยู่
4. พิธีระลึกถึงครูที่เสียชีวิตไปแล้ว
5. กิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครู เช่น การแข่งขันกีฬา

เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ทางคุรุสภาเชิญชวนทุกคนร่วมระลึกถึงพระคุณของครู ด้วยการทำความดี เป็นจิตอาสา และแชร์ประสบการณ์ลง Social Media ผ่านFacebook FanPage Khurusaphaofficial” และติดแฮชแท็ก #วันครู2566 #พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉม และชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมวันครูผ่านยูทูบ Channel “khurusapha” ของคุรุสภา หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา”

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ

คุณกำลังดู: วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2566 รวมคำขวัญ ประวัติ ความสำคัญวันครู

หมวดหมู่: วัฒนธรรม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด