วันมาฆบูชา 2566 วันที่ 6 มีนาคม ธนาคาร-ไปรษณีย์-ราชการ หยุดไหม

วันมาฆบูชา 2566 วันที่ 6 มีนาคม ธนาคาร-ไปรษณีย์-ราชการ หยุดไหม

วันมาฆบูชา 2566 ตรงกับวันที่ 6 มีนาคม เป็นวันหยุดไหม เตรียมวางแผนวันหยุดยาวสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม ช่วงวันหยุด 3 วัน เสาร์ 4 มีนาคม ถึงจันทร์ที่ 6 มีนาคม มาดูกันว่าวันมาฆบูชาวันที่เท่าไร

มาฆบูชาปีนี้ คือวันอะไร

มาฆบูชา คือ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อันมีต้นกำเนิดมาจากประวัติของพระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์ ในวันเพ็ญเดือน 3 ก่อนที่จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานในอีก 180 วัน ประวัติวันมาฆบูชา และความสำคัญ วันมาฆบูชา คือวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มักจะตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ในปฏิทินสากล แต่หากปีใดมีเดือน 8 สองหน เช่นเดียวกับปี พ.ศ.2566 นี้ วันมาฆบูชา ก็จะตรงกับช่วงเดือนมีนาคม วันมาฆบูชา คือ วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่ศิษยานุศิษย์ว่า “ต่อไปนี้อีก 3 เดือน เราจักเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน” หลังจากทรงสั่งสอนพระธรรมมาเป็นเวลา 45 ปี โดยพระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารแสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์

มาฆบูชา เหตุการณ์สําคัญในวันจาตุรงคสันนิบาต

1. พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ซึ่งพระสงฆ์เหล่านี้ต่างแยกย้ายไปจาริกเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆ
2. พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปเหล่านี้ ล้วนเป็นพระอรหันต์ทุกรูปโดยได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรง เรียกว่าวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา
3. พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป ต่างมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้มีการนัดหมาย
4. วันที่มาประชุม ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันเพ็ญกลางเดือน 3) เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนาอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือโอวาทปาฏิโมกข์

มาฆบูชาวันที่เท่าไร

มาฆบูชา 2566 ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566

วันมาฆบูชา หยุดไหม

มาฆบูชา 2566 ราชการหยุดไหม

มาฆบูชา 2566 ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ถือเป็นวันหยุดยาวในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม ถือเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามปฏิทินวันหยุดราชการ

มาฆบูชา 2566 ออฟฟิศหยุดไหม

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 แม้จะเป็นวันหยุดประเพณี แต่บางออฟฟิศก็ไม่หยุด โดยนำไปรวบยอดหยุดกับวันสงกรานต์อันเป็นวันหยุดยาวเดือนหน้าที่ใกล้จะถึงเร็วๆ นี้ ทั้งนี้วันหยุดพนักงานออฟฟิศเอกชนเป็นไปตามประกาศของกระทรวงแรงงาน ตรวจสอบวันหยุดบริษัทได้กับฝ่ายบุคคล

มาฆบูชา 2566 ธนาคารหยุดไหม

มาฆบูชาคือวันหยุดตามประกาศ “วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.2566” ระบุวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เป็นวันหยุดของสถาบันการเงิน

มาฆบูชา 2566 ไปรษณีย์หยุดไหม

เมื่อสั่งซื้อสินค้า หรือบริการ ในช่วงวันหยุดยาวมาฆบูชา 2566 ให้ตรวจสอบวันหยุดทำการขนส่งก่อนจัดส่งสินค้า โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร ผัก ผลไม้ ที่อาจเกิดความเสียหายได้ ข้อมูลเบื้องต้นจากวันปิดทำการขนส่ง ประจำเดือนมีนาคม 2566 ของศูนย์ช่วยเหลือ Shopee Help Centre ได้ระบุวันหยุดชนส่งวันมาฆบูชาไว้ดังนี้ คลิกที่นี่

ขนส่งธรรมดาในประเทศที่หยุดให้บริการในวันมาฆบูชา 2566 ได้แก่

1. DHL Domestic
2. DHL Domestic Bulky

วันมาฆบูชา 2566 ไปรษณีย์ไทยไม่หยุด ยังคงให้บริการ Drop Off และจัดส่ง ยกเว้นการให้บริการแบบรับพัสดุจากคลังสินค้ามาส่งศูนย์คัดแยก ดังนั้นผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบกับพื้นที่ไปรษณีย์ไทยที่ให้บริการ.

คุณกำลังดู: วันมาฆบูชา 2566 วันที่ 6 มีนาคม ธนาคาร-ไปรษณีย์-ราชการ หยุดไหม

หมวดหมู่: วัฒนธรรม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด