“วินัย พันธุรักษ์” ขับกล่อมบทเพลง เปิดมหกรรม “ฟื้นใจเมือง” พะเยา

“วินัย พันธุรักษ์” ขับกล่อมบทเพลง เปิดมหกรรม “ฟื้นใจเมือง” พะเยา

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เปิดงานมหกรรม “ฟื้นใจเมือง” ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน สะท้อนวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมชุมชนไทลื้อ จังหวัดพะเยา โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมพิธีเปิด ณ ข่วงวัฒนธรรม สวนสุขภาพ 100 ปี อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ซึ่งมหกรรม “ฟื้นใจเมือง” ครั้งนี้นำเสนอทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนไทลื้อ 5 หมู่บ้าน ผ่านกิจกรรมหลากหลายที่สะท้อนวิถีชีวิตประเพณีและทุนทางวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ อาทิ ศิลปะการเต้นสิงโตและเต้นนางนก, การแสดงดนตรีจาก ม.พะเยา วงดนตรีพื้นเมืองการขับลื้อและการฟ้อน, กิจกรรมวาดลวดลายรูปสัตว์ ศิลปิน อ.ชลิต นาคพะวัน, การนั่งรถรางเยี่ยมชมสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งไฮไลต์คือโชว์สุดพิเศษจาก “วินัย พันธุรักษ์” ศิลปินแห่งชาติ หนึ่งในสมาชิกก่อตั้งวงดิอิมพอสซิเบิล ร่วมขับกล่อมบทเพลงสุดไพเราะชื่นมื่นทั้งงาน!! ได้ร่วมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและยกระดับทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่.

คุณกำลังดู: “วินัย พันธุรักษ์” ขับกล่อมบทเพลง เปิดมหกรรม “ฟื้นใจเมือง” พะเยา

หมวดหมู่: ความบันเทิง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด