โอเลี้ยง โอยั๊วะ จั๊มบ๊ะ ยกล้อ โกปี๊ เครื่องดื่มเหล่านี้ต่างกันอย่างไร

โอเลี้ยง โอยั๊วะ จั๊มบ๊ะ ยกล้อ โกปี๊ เครื่องดื่มเหล่านี้ต่างกันอย่างไร

โอเลี้ยง โอยั๊วะ จั๊มบ๊ะ ยกล้อ โกปี๊ เครื่องดื่มเหล่านี้ต่างกันอย่างไร

เข้าใจว่าชื่อเครื่องดื่มอย่าง โอเลี้ยง โอยั๊วะ จั๊มบ๊ะ ยกล้อ โกปี๊  น่าจะเป็นชื่อที่คุ้นหูกันอยู่แล้ว แต่ทราบหรือไม่ว่าเครื่องดื่มเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไร

โอเลี้ยง เช่นเดียวกันคือโอเลี้ยงเป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว คำว่า"โอ" แปลว่า ดำ "เลี้ยง" แปลว่า "เย็น" ดังนั้นโอเลี้ยงจึงเป็นเครื่องดื่มที่ใส่น้ำตาลและน้ำแข็ง

โอยั๊วะ สำหรับคำๆ นี้มาจากภาษาจีนแต้จิ๋ว "โอ" แปลว่า ดำ "ยั๊ว" แปลว่าร้อน เมื่อรวมกันแล้วจึงแปลได้ว่าเป็นกาแฟดำร้อน หรืออเมริกาโนไทยสไตล์

จั้มบ๊ะ เป็นการนำโอเลี้ยงใส่น้ำหวานประเภทน้ำแดง น้ำเขียวแทนน้ำตาล

ยกล้อ คือการนำโอเลี้ยงมาใส่นม

โกปี๊ สำหรับคำนี้มาจากคำว่า Coffee ในสำเนียงภาคใต้ สามารถออกเสียงได้หลากหลายทั้งโกปี้ โกปี ซึ่งก็คือกาแฟดำใส่นมข้นหวาน

คุณกำลังดู: โอเลี้ยง โอยั๊วะ จั๊มบ๊ะ ยกล้อ โกปี๊ เครื่องดื่มเหล่านี้ต่างกันอย่างไร

หมวดหมู่: ผู้หญิง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด